Lize - Vật lí - Kiểm tra Động lực học chất điểm

Kiểm tra kiến thức về Ba định luật Niu -tơn, lực hấp dẫn và lực đàn hồi

Số câu: 25
Thời gian làm: 40 phút
Thời gian sự kiện: 20:20 02/11/2018 - 21:00 05/11/2018
Công bố đáp án và lời giải lúc: 21:00 02/11/2018
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 39

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\