Lize - Vật lí - Kiểm tra học kì 1

Đề thi giúp các em rèn luyện các kiến thức trọng tâm học kì 1 môn Vật Lí.
Chúc các em làm bài hiệu quả và có một học kì thành công !! <3

Số câu: 40
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 08/12/2017 - 00:00 24/12/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 21:00 08/12/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 135

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\