Lize - Vật lí 10 - Đánh giá tổng thể chuyên đề Động học chất điểm

Nội dung đánh giá thuộc các tiết học trong chuyên đề Động học chất điểm- Giúp học sinh tự đánh giá, phát hiện ra những điểm yếu trong kiến thức, kĩ năng từ đó lên kế hoạch ôn tập phù hợp để đạt kết quả tốt.

Số câu: 45
Thời gian làm: 90 phút
Thời gian sự kiện: 10:20 29/07/2018 - 10:20 29/08/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 11:50 29/07/2018
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 137

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\