Lize - Vật lý 10 - Kiểm tra học kỳ I

Đề gồm 30 câu, nội dung là toàn bộ các kiến thức của học kì I .

Số câu: 30
Thời gian làm: 45 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 06/12/2018 - 00:00 22/02/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 21:00 06/12/2018
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 48

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\