Phonetics

Đề gồm 10 câu hỏi viết lại câu môn Tiếng Anh giúp các bạn thực hành và luyện tập các nôi dung trong tài liệu dành cho khóa 99 về "Phonetics". Chúc các bạn luyện tập hiệu quả !

Số câu: 10
Thời gian làm: 15 phút
Thời gian sự kiện: 12:00 16/06/2016 - 12:00 17/06/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 12:01 16/06/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 491

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\