Phương Pháp Bảo Toàn Nguyên Tố

Đề gồm 8 câu hỏi trắc nhiệm Hóa Học giúp các bạn thực hành và luyện tập các nôi dung trong tài liệu dành cho khóa 99 số 1 về "Phương Pháp Bảo Toàn Nguyên Tố". Chúc các bạn luyện tập hiệu quả !

Số câu: 8
Thời gian làm: 30 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 06/06/2016 - 20:30 06/06/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:30 06/06/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 2
Số người tham gia: 17

Đề gồm 8 câu hỏi trắc nhiệm Hóa Học giúp các bạn thực hành và luyện tập các nôi dung trong tài liệu dành cho khóa 99 số 1 về "Phương Pháp Bảo Toàn Nguyên Tố". Chúc các bạn luyện tập hiệu quả !

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
Thời gian
\