Phương Pháp Tăng Giảm Khối Lượng

Đề gồm 8 câu hỏi trắc nhiệm Hóa Học giúp các bạn thực hành và luyện tập các nôi dung trong tài liệu dành cho khóa 99 số 1 về "Phương Pháp Tăng Giảm Khối Lượng". Chúc các bạn luyện tập hiệu quả !

Số câu: 8
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 00:00 07/07/2016 - 00:00 08/07/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 00:30 07/07/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 108

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\