Pokemon Go to School - Môn Tiếng Anh - Ngày 26/8

Thử thách gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm thông minh dành cho các teen 99 về chủ đề Hóa Học. Hoàn thành xong thử thách này, các bạn sẽ biết được mình bắt được bao nhiêu Pokemon nhé. Cố lên nha!

Số câu: 20
Thời gian làm: 10 phút
Thời gian sự kiện: 00:00 26/08/2016 - 00:00 27/08/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 00:00 26/08/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 2
Số người tham gia: 43

Thử thách gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm thông minh dành cho các teen 99 về chủ đề Hóa Học. Hoàn thành xong thử thách này, các bạn sẽ biết được mình bắt được bao nhiêu Pokemon nhé. Cố lên nha!

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\