Sở GD&ĐT Hà Nội - Tiếng Anh - Đề kiểm tra khảo sát lớp 12 THPT năm 2017

Đề thi được xây dựng dựa theo đề minh họa môn Tiếng Anh kỳ thi THPTQG 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi bao gồm các dạng câu hỏi: trọng âm, ngữ âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, chọn câu đồng nghĩa, kết hợp câu, đọc điền từ, đọc hiểu. Chúc các em học tập hiệu quả!

Số câu: 50
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 17:00 22/03/2017 - 00:00 24/03/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 17:30 22/03/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 168

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\