Test Hóa học lần 1 tháng 9 - Tổng hợp Điện li - Cacbohidrat - Amin - aminoaxit - peptit

Bài kiểm tra đánh giá kiến thức tổng hợp các phần Điện li - Cacbohidrat - Amin - aminoaxit - peptit. Do thầy Trần Hoàng Phi biên soạn nhằm giúp các em bao quát kiến thức và đánh giá được lượng kiến thức của bản thân đã tích lũy được.

Số câu: 30
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 16/09/2016 - 00:00 17/09/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:50 16/09/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 134

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\