Test hóa học lần 2 tháng 9: amin- aminoaxit- peptit- protein

Đề thi gồm 30 câu hỏi tổng hợp kiến thức chương amin- aminoaxit- peptit- protein do thầy Trần Hoàng Phi biên soạn nhằm giúp các em củng cố kiến thức.

Số câu: 30
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 23/09/2016 - 00:00 24/09/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:50 23/09/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 188

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\