Test Hóa học lần 3 tháng 9 - Tổng hợp Hữu cơ 12.

Đề test gồm 30 câu hỏi tổng hợp kiến thức chương trình hữu cơ lớp 12 do thầy Trần Hoàng Phi biên soạn, nhằm giúp các em nắm vững các kiến thức cũng như kĩ năng khi làm bài.

Số câu: 30
Thời gian làm: 40 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 30/09/2016 - 00:00 01/10/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:25 30/09/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 203

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\