Test Hóa học tháng 8 - lần 2: Cacbohiđrat

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm môn Hóa Học do thầy Trần Hoàng Phi trực tiếp biên soạn nhằm giúp các em kiểm tra lại các kiến thức đã học.

Số câu: 30
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 19:45 30/08/2016 - 00:00 01/09/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 21:00 30/08/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 264

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\