Test Vật Lí hàng tuần - số 08

Đề thi gồm 25 câu trắc nghiệm môn Vật Lí do thầy Nguyễn Tiến Anh và thầy Vũ Ngọc Anh trực tiếp biên soạn nhằm giúp các em kiểm tra lại các kiến thức đã học.

Số câu: 25
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 21:00 03/09/2016 - 00:00 04/09/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 22:00 03/09/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 360

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\