Thi thử THPTQG 2018 - Môn Tiếng Anh - Đề số 2

Đề thi bao gồm các dạng câu hỏi: trọng âm, ngữ âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, chọn câu đồng nghĩa, kết hợp câu, đọc điền từ, đọc hiểu. Chúc các em học tập hiệu quả !

Số câu: 50
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 01/11/2017 - 00:00 30/06/2018
Công bố đáp án và lời giải lúc: 21:18 01/11/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 91

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\