THPT Chuyên đại học Vinh - Hóa học - Thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa lần 1 - 2017

Ngày 25 - 26/2/2016 - THPT Chuyên đại học Vinh tổ chức kì thi thử THPT QG 2016 -2017
Đề thi được nhận định bám sát với đề thi thử nghiệm của Bộ GDĐT. Các em cùng làm nhé !

Số câu: 40
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 03/03/2017 - 09:48 01/07/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:50 03/03/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 455

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\