THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Hà Nội) - Anh - Đề thi thử THPTQG - Lần 1

Đề thi gồm các dạng câu hỏi: trọng âm, ngữ âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, chọn câu đồng nghĩa, kết hợp câu, đọc điền từ, đọc hiểu.

Số câu: 50
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 15:00 30/12/2016 - 20:00 31/12/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 15:19 30/12/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 2
Số người tham gia: 337

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\