THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Đề thi thử THPTQG lần 1

- Đề thi thử lần 1 của trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình.
- Đề thi bao hàm các kiến thức chương dao động cơ, sóng cơ và vật lí lớp 11.
Chúc các em làm bài tốt !

Số câu: 40
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 10:30 12/01/2018 - 00:30 12/01/2020
Công bố đáp án và lời giải lúc: 10:45 12/01/2018
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 93

Bảng xếp hạng tạm thời

STT
Người chơi
Điểm
\