THPT Ngô Sỹ Liên (Bắc Giang) - Anh - Đề thi thử THPTQG - Lần 1

Đề thi gồm các dạng câu hỏi: trọng âm, ngữ âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, chọn câu đồng nghĩa, kết hợp câu, đọc điền từ, đọc hiểu.

Số câu: 50
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 10:00 23/12/2016 - 12:00 30/12/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 10:05 23/12/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 210

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\