THPT Thăng Long - Vật lí 12 - Đề thi học kì I khóa 2017 - 2018

Đây là đề thi học kì I của trường THPT Thăng Long - Hà Nội. Các em cùng thử sức nhé !
Chúc các em làm bài tốt !! <3 <3

Số câu: 40
Thời gian làm: 45 phút
Thời gian sự kiện: 13:44 22/12/2017 - 13:44 22/12/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 14:14 22/12/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 72

Bảng xếp hạng tạm thời

STT
Người chơi
Điểm
\