Trải nghiệm chức năng Đề Xê-mi-na Vật Lí 04

Đề trải nghiệm chức năng - Xê-mi-na số 04 Môn Vật Lý. Hi vọng đề thì sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị!

Số câu: 10
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 21:00 08/04/2016 - 21:00 09/04/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 22:00 09/04/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 358

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\