Trường THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội - Đề thi thử THPT QG môn Sinh Học - Lần 1, năm 2016

Đề thi thử THPT QG của trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 01, có đính kèm đáp án và lời giải chi tiết. Mời các bạn tham gia!

Số câu: 50
Thời gian làm: 90 phút
Thời gian sự kiện: 00:00 20/05/2016 - 00:00 21/05/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 00:02 20/05/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 120

Đề thi thử THPT QG của trường chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 01, có đính kèm đáp án và lời giải chi tiết. Mời các bạn tham gia!

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\