Tin tức - Giải bài tập lớp 11

Hóa học lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập hợp chất cacbon có lời giải

17:27 08/07/2017 by lize.vn

CO, CO2, Muối Cacbonat là 3 hợp chất cacbon quan trọng trong chương trình Hóa 11. Luyện tập với một số bài tập hợp chất cacbon có đáp án nhé.

16:31 08/07/2017 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập Cacbon Hóa học lớp 11

Kiến thức cần nhớ để giải các bài tập Cacbon hóa học lớp 11. Luyện tập với một số bài tập Cacbon hóa 11 có đáp án và lời giải chi tiết.

10:53 08/07/2017 by minhnguyen0706

Tổng hợp lý thuyết - Bài tập Silic và Hợp chất có đáp án

Tính chất Vật lý và tính chất Hóa học Silic và hợp chất Silic. Tổng hợp Bài tập Silic và Hợp chất có đáp án và lời giải chi tiết.

17:14 23/03/2017 by minhnguyen0706

Bài tập Ankadien hóa học lớp 11 có lời giải chi tiết

Tổng hợp một số bài tập Ankadien có lời giải chi tiết. Bên cạnh đó là những lý thuyết cần nhớ khi xử lý bài tập Ankadien hóa học lớp 11.

Vật lý lớp 11

Toán học lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập phép thử, biến cố và xác suất của biến cố

16:39 31/08/2017 by lize.vn

Xem lý thuyết, một số ví dụ minh họa dạng bài tập phép thử, biến cố và xác suất biến cố và luyện tập với một số bài tập có đáp án.

15:29 31/08/2017 by minhnguyen0706

Sử dụng Phương pháp Quy nạp Toán học 11 như thế nào sao hiệu quả?

Tìm hiểu cách sử dụng phương pháp quy nạp để chứng minh một số bài toán lớp 11. Luyện tập với một số bài toán chứng minh mệnh đề đặc sắc.

16:58 17/08/2017 by minhnguyen0706

Nắm chắc cách giải bài tập Nhị thức Niu tơn lớp 11

Xem hướng dẫn giải bài tập Nhị thức Niu tơn lớp 11 và nắm chắc cách giải thông qua một số bài tập trắc nghiệm nhị thức Niu tơn lớp 11 có đáp án.

15:57 17/08/2017 by minhnguyen0706

Ghi nhớ các phương trình lượng giác thường gặp lớp 11

Tìm hiểu các phương trình lượng giác thường gặp lớp 11 và cách ghi nhớ chúng. Luyện tập kiến thức với một số bài tập phương trình lượng giác có đáp án.

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X