Tin tức - Hóa Học

Bài toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm, kiềm thổ

11:09 26/08/2016 by lize.vn

Tổng hợp phương pháp giải và bài tập bài toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch Kiềm, Kiềm thổ.

15:40 25/08/2016 by minhnguyen0706

Bộ đề thi Học Sinh Giỏi môn Hóa lớp 11 (Có lời giải)

Tổng hợp đề thi Học Sinh Giỏi môn Hóa lớp 11 qua các năm.

15:56 16/08/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập Phản ứng nhiệt nhôm

Tổng hợp lý thuyết và bài tập về phản ứng nhiệt nhôm.

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X