Tin tức - Hướng dẫn giải bài tập

Giải bài tập lớp 11

Nắm chắc cách giải phương trình lượng giác cơ bản lớp 11

13:37 12/08/2017 by lize.vn

Xem cách giải các dạng phương trình lượng giác cơ bản lớp 11 và luyện tập với một số bài tập về phương trình lượng giác lớp 11 có đáp án.

11:05 12/08/2017 by minhnguyen0706

Nắm chắc cách giải bài tập phép vị tự lớp 11 trong 3 bước

Xem hướng dẫn giải các dạng bài tập phép vi tự lớp 11 và luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm về phép vị tự có đáp án và lời giải.

17:08 11/08/2017 by minhnguyen0706

Làm thế nào để giải bài tập phép tịnh tiến lớp 11?

Xem hướng dẫn giải bài tập phép tịnh tiến lớp 11 và luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm về phép tịnh tiến lớp 11.

16:47 15/07/2017 by minhnguyen0706

Bài tập Tổ hợp - Xác suất Toán lớp 11 có đáp án

Xem hướng dẫn giải một số dạng bài tập Tổ hợp xác suất. Luyện tập với một số bài tập Tổ hợp xác suất với đầy đủ đáp án và lời giải.

Giải bài tập lớp 12

Bài tập thể tích khối hộp chữ nhật, khối lập phương hay và khó

15:49 11/08/2017 by lize.vn

Tuyển tập bài tập thể tích khố hộp chữ nhật và thể tích khối lập phương có đáp án, gồm các bài tập hay và khó có thể xuất hiện trong đề thi Đại học.

17:33 28/07/2017 by minhnguyen0706

Lý thuyết và bài tập Quang phổ và Các loại tia - Vật lý 12

Nắm chắc lý thuyết về quang phổ và các loại tia. Luyện tập với một số bài tập về quang phổ và các loại tia có thể xuất hiện trong đề thi Đại học.

15:48 28/07/2017 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải phương trình Logarit bằng phương pháp hàm số

Xem hướng dẫn giải bài tập phương trình logarit bằng phương pháp hàm số và luyện tập với một số bài tập logarit có đáp án và lời giải chi tiết.

16:13 19/07/2017 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải phương trình logarit bằng PP đặt ẩn phụ

Xem hướng dẫn giải phương trình logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ và luyện tập với một số bài tập phương trình logarit có đáp án và lời giải.

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.