Tin tức - Hướng dẫn giải bài tập

Giải bài tập lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập phép thử, biến cố và xác suất của biến cố

16:39 31/08/2017 by lize.vn

Xem lý thuyết, một số ví dụ minh họa dạng bài tập phép thử, biến cố và xác suất biến cố và luyện tập với một số bài tập có đáp án.

15:29 31/08/2017 by minhnguyen0706

Sử dụng Phương pháp Quy nạp Toán học 11 như thế nào sao hiệu quả?

Tìm hiểu cách sử dụng phương pháp quy nạp để chứng minh một số bài toán lớp 11. Luyện tập với một số bài toán chứng minh mệnh đề đặc sắc.

16:58 17/08/2017 by minhnguyen0706

Nắm chắc cách giải bài tập Nhị thức Niu tơn lớp 11

Xem hướng dẫn giải bài tập Nhị thức Niu tơn lớp 11 và nắm chắc cách giải thông qua một số bài tập trắc nghiệm nhị thức Niu tơn lớp 11 có đáp án.

15:57 17/08/2017 by minhnguyen0706

Ghi nhớ các phương trình lượng giác thường gặp lớp 11

Tìm hiểu các phương trình lượng giác thường gặp lớp 11 và cách ghi nhớ chúng. Luyện tập kiến thức với một số bài tập phương trình lượng giác có đáp án.

Giải bài tập lớp 12

Bài tập thể tích khối hộp chữ nhật, khối lập phương hay và khó

15:49 11/08/2017 by lize.vn

Tuyển tập bài tập thể tích khố hộp chữ nhật và thể tích khối lập phương có đáp án, gồm các bài tập hay và khó có thể xuất hiện trong đề thi Đại học.

17:33 28/07/2017 by minhnguyen0706

Lý thuyết và bài tập Quang phổ và Các loại tia - Vật lý 12

Nắm chắc lý thuyết về quang phổ và các loại tia. Luyện tập với một số bài tập về quang phổ và các loại tia có thể xuất hiện trong đề thi Đại học.

15:48 28/07/2017 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải phương trình Logarit bằng phương pháp hàm số

Xem hướng dẫn giải bài tập phương trình logarit bằng phương pháp hàm số và luyện tập với một số bài tập logarit có đáp án và lời giải chi tiết.

16:13 19/07/2017 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải phương trình logarit bằng PP đặt ẩn phụ

Xem hướng dẫn giải phương trình logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ và luyện tập với một số bài tập phương trình logarit có đáp án và lời giải.

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X