Tin tức - Môn Hóa

Hướng dẫn nhận biết các chất hóa học và bài tập ứng dụng

16:17 03/01/2017 by lize.vn

Cách nhận biết các chất hóa học như chất kết tủa, chất khí, tính tan và đặc điểm của một số Cation thường gặp. Áp dụng giải bài tập trắc nghiệm về nhận biết.

16:57 21/12/2016 by minhnguyen0706

Bài tập trắc nghiệm về các Kim loại Vàng, Bạc, Kẽm

Tìm hiểu tính chất hóa học, tính chất vật lý của một số Kim loại như Vàng, Bạc, Kẽm, ... Luyện tập với bài tập trắc nghiệm về các Kim loại kể trên.

11:01 09/12/2016 by minhnguyen0706

Bài tập trắc nghiệm Đồng và hợp chất của Đồng

Tìm hiểu các lý thuyết quan trọng về Đồng và hợp chất ôn thi Đại học. Luyện tập với các bài tập trắc nghiệm liên quan đến Đồng và hợp chất của Đồng.

17:02 06/12/2016 by minhnguyen0706

Bài tập Trắc nghiệm Crom và Hợp chất của Crom

Tìm hiểu tính chất hóa học của Crom và các hợp chất quan trọng của Crom. Luyện tập với một số Bài tập trắc nghiệm Crom và Hợp chất của Crom.

08:59 29/11/2016 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm Sắt và hợp chất của Sắt có đáp án

Tìm hiểu tính chất vật lý, hóa học của Sắt và hợp chất của Sắt. Luyện tập với bài tập trắc nghiệm Sắt và hợp chất của Sắt trong đề thi Đại học.

11:53 18/11/2016 by minhnguyen0706

Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm có lời giải

Tìm hiểu tính chất hóa học, vật lý của Nhôm và hợp chất của Nhôm. Luyện tập với một số bài tập về nhôm có thể xuất hiện trong đề thi đại học.

15:31 08/11/2016 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm điện phân và sự ăn mòn kim loại

Tìm hiểu lý thuyết, phương pháp giải các bài tập về điện phân và sự ăn mòn kim loại. Luyện tập với trắc nghiệm điện phân và ăn mòn kim loại Hóa 12.

16:18 03/11/2016 by minhnguyen0706

Lý thuyết về Dãy điện hóa Kim loại và Quy tắc Alpha

Trong chuyên đề Đại cương Kim loại, Dãy điện hóa và Quy tắc alpha là 2 trong nhiều lý thuyết học sinh cần ghi nhớ để áp dụng giải các bài tập.

10:36 07/10/2016 by minhnguyen0706

Làm trực tiếp đề thi minh họa môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Làm trực tiếp đề minh họa môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2017 và nhận ngay kết quả cũng như đáp án chi tiết đề thi minh họa môn Hóa 2017 từ Lize.

10:05 27/08/2016 by minhnguyen0706

Tổng hợp tính chất và bài tập Crom - Sắt - Đồng

Tính chất Hóa học, tính chất vật lý ứng dụng và một số ví dụ bài tập có đáp án chuyên đề Crom - Sắt - Đồng.

11:28 17/08/2016 by minhnguyen0706

Bài tập hóa học chuyên đề Các hợp chất thiên nhiên

Tổng hợp bài tập môn Hóa chuyên đề Các hợp chất thiên nhiên và Hidrocacbon có đáp án.

16:27 15/08/2016 by minhnguyen0706

Kim loại kiềm – kiềm thổ - nhôm

Hướng dẫn giải Bài tập Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm, bao gồm bài tập cơ bản và nâng cao.

11:37 15/08/2016 by minhnguyen0706

Đại cương về Kim Loại

Tổng hợp bài tập đại cương về Kim loại có đáp án.

16:24 05/08/2016 by minhnguyen0706

Amin – amino axit – peptit - protein

Giải bài tập Hóa học lớp 12 dạng Amin – amino axit – peptit - protein trực tuyến, bao gồm cả bài tập cơ bản và nâng cao.

15:00 05/08/2016 by minhnguyen0706

Polime

Giải bài tập Hóa học lớp 12 dạng Polime trực tuyến, bao gồm cả bài tập cơ bản và nâng cao.

17:10 04/08/2016 by minhnguyen0706

Cacbohiđrat

Giải bài tập Hóa học lớp 12 dạng Cacbohiđrat trực tuyến, bao gồm cả bài tập cơ bản và nâng cao.

10:38 04/08/2016 by minhnguyen0706

Este – lipit

Giải bài tập Hóa học lớp 12 dạng Este – lipit trực tuyến, bao gồm cả bài tập cơ bản và nâng cao.

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X