Tin tức - Môn Sinh

Làm trực tiếp đề minh họa môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2017

10:59 07/10/2016 by lize.vn

Làm trực tiếp đề minh họa môn Sinh kỳ thi THPT quốc gia 2017 và nhận ngay kết quả cũng như đáp án chi tiết đề thi minh họa môn Sinh 2017 từ Lize.

10:58 26/09/2016 by minhnguyen0706

Bài tập trắc nghiệm đột biến số lượng NST

Tìm hiểu về các dạng đột biến NST lệch bội và đột biến NST đa bội. Luyện tập với các bài tập trắc nghiệm về đột biến số lượng NST Sinh học lớp 12.

14:02 21/09/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập về đột biến cấu trúc NST

Tìm hiểu sâu hơn về các loại đột biến cấu trúc NST, các tác nhân gây nên đột biến. Bên cạnh đó là luyện tập với bài tập về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

15:11 20/09/2016 by minhnguyen0706

Bài tập về Giảm phân và thụ tinh có đáp án

Tìm hiểu cách xác định số lượng NST, số Cromatit và số tâm động qua các thời kỳ của giảm phân, cách tính số giao từ, hợp tử và số NST môi trường cung cấp.

11:22 27/08/2016 by minhnguyen0706

Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Tổng hợp những thuận lợi và khó khăn trong nghiên cứu di truyền học người và các phương pháp nghiên cứu di truyền người.

14:36 12/08/2016 by minhnguyen0706

Hoán vị gen

Bài tập hoán vị gen có lời giải sinh học lớp 12

14:02 12/08/2016 by minhnguyen0706

Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Giải bài tập Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen chương trình sinh học lớp 12

15:36 11/08/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập di truyền liên kết

Tìm hiểu phương pháp giải bài tập di truyền liên kết lớp 12, trong đó có bài tập xác định số giao tử và kết quả lai và luyện tập với bài tập di truyền liên kết.

14:28 11/08/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập Quy luật phân li độc lập

Hướng dẫn giải bài tập Quy luật phân li độc lập sinh học lớp 12

16:18 09/08/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải Quy luật phân li sinh học lớp 12

Hướng dẫn giải Quy luật phân li sinh học lớp 12.

14:28 09/08/2016 by minhnguyen0706

Giảm phân và Thụ tinh

Giải bài tập sinh học lớp 12 phần Giảm phân và thụ tinh.

17:01 08/08/2016 by minhnguyen0706

Đột biến cấu trúc NST và đột biến số lượng NST

Giải bài tập sinh học lớp 12 Đột biến cấu trúc NST và đột biến số lượng NST

15:58 08/08/2016 by minhnguyen0706

Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Giải bài tập sinh học lớp 12 dạng Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

15:11 08/08/2016 by minhnguyen0706

Cấu trúc và chức năng của NST

Giải bài tập sinh học lớp 12 dạng Cấu trúc và chức năng của NST

14:13 08/08/2016 by minhnguyen0706

Gen và mã di truyền. Điều hòa hoạt động của gen

Giải dạng bài tập Gen và mã di truyền, Điều hòa hoạt động của gen sinh học lớp 12

16:47 05/08/2016 by minhnguyen0706

Đột biến gen

Giải bài tập môn sinh học lớp 12 dạng đột biến gen

15:54 05/08/2016 by minhnguyen0706

Cấu trúc, chức năng ADN và quá trình nhân đôi ADN

Giải bài tập môn sinh học lớp 12 dạng Cấu trúc, chức năng ADN và quá trình nhân đôi ADN

10:50 05/08/2016 by minhnguyen0706

Cấu trúc, chức năng prôtêin và quá trình dịch mã

Giải bài tập Sinh học lớp 12 dạng Cấu trúc, chức năng prôtêin và quá trình dịch mã trên mạng.

11:55 02/08/2016 by minhnguyen0706

Cấu trúc, chức năng ARN và quá trình phiên mã

Giải bài tập Sinh học lớp 12 dạng Cấu trúc, chức năng ARN và quá trình phiên mã trực tuyến.

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X