Tin tức - Môn Tiếng Anh

Lý thuyết, Bài tập có lời giải về Cụm động từ trong tiếng Anh

14:30 23/03/2017 by lize.vn

Những lý thuyết các em cần biết để ghi nhớ các cụm động từ quan trọng trong tiếng Anh và Xử lý các dạng bài tập về cụm động từ có thể gặp trong đề thi Đại học.

13:57 13/02/2017 by minhnguyen0706

Bài tập danh động từ trong tiếng Anh và lời giải chi tiết

Tìm hiểu định nghĩa, cách sử dụng danh động từ trong tiếng Anh. Luyện tập với một số bài tập về danh động từ trong tiếng Anh có lời giải chi tiết.

11:18 10/01/2017 by minhnguyen0706

45 cấu trúc Tiếng Anh thông dụng nhất trong đề thi đại học

Tìm hiểu các cấu trúc tiếng Anh thông dụng, bao gồm cả cấu trúc tiếng Anh cơ bản và nâng cao có thể xuất hiện trọng các đề thi Đại học. Áp dụng để giải bài tập.

13:54 03/01/2017 by minhnguyen0706

Những âm câm trong tiếng Anh và bài tập luyện tập (Part 3)

Tìm hiểu các âm câm trong tiếng Anh bao gồm các âm S, T, U và W. Những âm câm có thể xuất hiện trong phần Ngữ âm của đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh.

15:14 26/12/2016 by minhnguyen0706

Những âm câm trong tiếng Anh và bài tập luyện tập (Part 2)

Tìm hiểu các âm câm trong tiếng Anh bao gồm các âm I, K, L, N và P. Những âm câm có thể xuất hiện trong phần Ngữ âm của đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh.

15:33 08/12/2016 by minhnguyen0706

Những âm câm trong tiếng Anh và bài tập luyện tập

Ghi nhớ các âm câm trong tiếng Anh có thể xuất hiện trong đề thi THPT quốc gia và đề thi Đại học. Luyện tập với bài tập Ngữ âm trong tiếng Anh.

09:43 08/12/2016 by minhnguyen0706

50 Thành ngữ tiếng Anh thông dụng trong đề thi Đại học

Điểm lại 50 thành ngữ Tiếng Anh thông dụng mà học sinh có thể gặp trong các đề thi THPT quốc gia hay đề thi Đại học môn Tiếng Anh. Áp dụng giải bài tập.

17:05 28/11/2016 by minhnguyen0706

Bài tập tìm lỗi sai trong câu tiếng Anh có đáp án

Tìm hiểu các dạng lỗi sai xuất hiện ở bài tập tìm lỗi sai trong câu tiếng Anh. Luyện tập với một số bài tập tìm lỗi sai trong tiếng Anh có đáp án

14:13 18/11/2016 by minhnguyen0706

Các dạng so sánh trong tiếng Anh và bài tập có đáp án

Tìm hiểu các cấu trúc so sánh quan trọng trong tiếng Anh như so sánh bằng, so ánh hơn hay so sánh kép. Luyện tập với bài tập so sánh trong tiếng Anh có đáp án

15:52 16/11/2016 by minhnguyen0706

101 cấu trúc động từ To V và Ving thường gặp

Các cấu trúc động từ To V và Ving thường gặp và ý nghĩa của chúng. Luyện tập với bài tập trắc nghiệm dạng động từ To V và Ving để ghi nhớ cấu trúc

14:09 09/11/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Tìm hiểu kiến thức câu hỏi đuôi trong tiếng Anh xuất hiện trong đề thi THPT quốc gia. Thử sức với một số bài tập câu hỏi đuôi đặc biệt, modal verb...

09:37 04/11/2016 by minhnguyen0706

Cách sử dụng và bài tập câu bị động trong tiếng Anh có đáp án

Tìm hiểu cách sử dụng câu bị động trong tiếng Anh. Luyện tập với một số bài tập câu bị động trong tiếng Anh có thể xuất hiện trong đề thi đại học.

15:56 24/10/2016 by minhnguyen0706

Lý thuyết và bài tập câu gián tiếp trong tiếng Anh (Report speech)

Tìm hiểu cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp trong tiếng Anh. Luyện tập với các bài tập câu gián tiếp trong tiếng Anh có đáp án.

11:26 07/10/2016 by minhnguyen0706

Làm trực tiếp đề minh họa môn Tiếng Anh 2017

Làm trực tiếp đề minh họa môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017 và nhận ngay kết quả cũng như đáp án chi tiết đề thi minh họa môn tiếng Anh 2017 từ Lize.

16:12 03/10/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập Liên từ trong tiếng Anh (Conjunctions Part 2)

Tìm hiểu cách sử dụng liên từ chỉ sự đối lập, chỉ điều kiện hay các liên từ bổ sung thông tin. Luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm liên từ trong tiếng Anh

11:46 26/09/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập Liên từ trong tiếng Anh (Conjunctions)

Tìm hiểu cách sử dụng liên từ chỉ nguyên nhân, mục đích và kết quả trong tiếng Anh. Luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm liên từ tiếng anh.

14:45 20/09/2016 by minhnguyen0706

Bài tập về phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh

Tìm hiểu một số cách thành lập loại từ như danh từ, tính từ hay động từ. Nghiên cứu phương pháp chung khi làm bài và luyện tập với một số bài tập tự luyện.

13:57 20/09/2016 by minhnguyen0706

Lý thuyết và bài tập về câu ước trong tiếng Anh

Tìm hiểu các loại câu ước trong tiếng Anh, phương pháp giải dạng bài tập này và luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm câu mong ước với wish

16:56 26/08/2016 by minhnguyen0706

Câu điều kiện

Tổng hợp lý thuyết và bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh.

15:36 12/08/2016 by minhnguyen0706

Inversion - Đảo ngữ

Hướng dẫn giải bài tập Đảo ngữ trong tiếng Anh.

15:04 12/08/2016 by minhnguyen0706

Relative Clauses - Mệnh đề quan hệ

Hướng dẫn giải bài tập Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

11:50 12/08/2016 by minhnguyen0706

Prepositions - Giới từ

Hướng dẫn giải bài tập Giới từ tiếng Anh.

10:46 12/08/2016 by minhnguyen0706

Adverbs - Trạng từ

Hướng dẫn giải bài tập Trạng từ trong tiếng Anh.

15:22 11/08/2016 by minhnguyen0706

Adjectives - Tính từ

Hướng dẫn giải bài tập Tính từ tiếng Anh.

14:26 11/08/2016 by minhnguyen0706

Nouns - Danh từ

Hướng dẫn giải bài tập Danh từ trong tiếng Anh.

10:26 11/08/2016 by minhnguyen0706

Verb Forms and Structures - Các dạng và cấu trúc Động từ

Hướng dẫn giải bài tập Verb Forms and Structures.

09:46 11/08/2016 by minhnguyen0706

Verb and Tenses - Động từ và thời của động từ

Hướng dẫn giải bài tập Verb and Tenses - Động từ và thời động từ trong tiếng Anh.

16:01 10/08/2016 by minhnguyen0706

Articles - Mạo từ

Hướng dẫn giải bài tập Mạo từ tiếng Anh.

16:24 09/08/2016 by minhnguyen0706

Phonetics – Ngữ âm

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ âm tiếng anh.

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X