Tin tức - Môn Toán

Bài tập thể tích khối hộp chữ nhật, khối lập phương hay và khó

15:49 11/08/2017 by lize.vn

Tuyển tập bài tập thể tích khố hộp chữ nhật và thể tích khối lập phương có đáp án, gồm các bài tập hay và khó có thể xuất hiện trong đề thi Đại học.

15:48 28/07/2017 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải phương trình Logarit bằng phương pháp hàm số

Xem hướng dẫn giải bài tập phương trình logarit bằng phương pháp hàm số và luyện tập với một số bài tập logarit có đáp án và lời giải chi tiết.

16:13 19/07/2017 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải phương trình logarit bằng PP đặt ẩn phụ

Xem hướng dẫn giải phương trình logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ và luyện tập với một số bài tập phương trình logarit có đáp án và lời giải.

15:22 19/07/2017 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải Phương trình Logarit bằng PP đưa về cùng cơ số

Tìm hiểu cách giải bài tập phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số. Luyện tập với một số bài tập phương trình logarit có đáp án.

17:29 18/07/2017 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm Phương trình đường thẳng trong không gian Oxyz

Xem hướng dẫn giải một số dạng bài Phương trình đường thẳng trong không gian. Luyện tập với một số bài tập phương trình đường thẳng Oxyz có đáp án.

17:33 13/03/2017 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm Số phức và các phép toán về Số phức

Tìm hiểu cách làm bài tập trắc nghiệm Số phức và các phép toán Cộng, Trừ, Nhân, Chia đến số phức. Luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm Số phức cơ bản.

15:35 24/02/2017 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể

Tìm hiểu cách ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể hay tính thể tích khối tròn xoay. Luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm tính thể tích vật thể.

16:42 10/02/2017 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến

Tìm hiểu cách tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số. Luyện tập với một số bài tập tìm nguyên hàm có lời giải.

15:41 10/02/2017 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp đa diện

Tìm hiểu cách xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp, hình lăng trụ và các hình tứ diện. Tìm hiểu cách giải dạng bài tập trắc nghiệm này.

10:54 10/01/2017 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm tính thể tích hình chóp, khối chóp

Tìm hiểu công thức tính hình chóp; Các đặc điểm của hình chóp tứ giác đều và hình chóp tam giác đều. Luyện tập với trắc nghiệm tính thể tích khối chóp.

14:25 03/01/2017 by minhnguyen0706

Hướng dẫn tính tích phân: Phương pháp đổi biến số

Hướng dẫn tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số, bao gồm đổi biến loại 1 và loại 2. Áp dụng PP đổi biến để giải bài tập trắc nghiệm tính tích phân.

16:17 26/12/2016 by minhnguyen0706

Tính diện tích hình phẳng: Phương pháp tích phân

Tìm hiểu các dạng bài tập có thể ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng. Luyện tập với bài tập trắc nghiệm tính diện tích hình phẳng.

15:58 14/12/2016 by minhnguyen0706

Bài tập Trắc nghiệm viết phương trình mặt phẳng có đáp án

Hướng dẫn giải các dạng bài tập trắc nghiệm viết phương trình mặt phẳng. Luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm viết phương trình mặt phẳng có đáp án.

15:26 07/12/2016 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm các dạng toán về Phương trình mặt cầu

Có 3 dạng toán về phương trình mặt cầu phổ biến trong các đề thi đại học. Tìm hiểu cách giải và luyện tập với các bài tập trắc nghiệm về phương trình mặt cầu.

11:57 29/11/2016 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm phương trình mũ - PP giải dùng tính đơn điệu hàm số

Tìm hiểu phương pháp giải phương trình mũ thông qua sử dụng tính đơn điệu của hàm số. Áp dụng giải một số bài tập trắc nghiệm phương trình mũ.

13:40 19/11/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải phương trình mũ bằng Phương pháp đặt ẩn phụ

Hướng dẫn giải bài tập phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ. Xem xét một số ví dụ và luyện tập với các bài tập trắc nghiệm phương trình mũ

14:25 10/11/2016 by minhnguyen0706

Phương pháp tính tích phân và bài tập Tích phân ôn thi ĐH

Tìm hiểu các phương pháp tính tích phân cơ bản, dựa vào định nghĩa, đổi biến số, tích phân từng phần. Luyện tập với bài tập tích phân có lời giải.

16:14 09/11/2016 by minhnguyen0706

Bài tập Trắc nghiệm phương trình Lượng giác có đáp án

Hướng dẫn giải các dạng bài tập phương trình lượng giác cơ bản và nâng cao. Luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác có đáp án.

17:09 07/11/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập Trắc nghiệm khảo sát Hàm Trùng Phương

Hàm Trùng Phương là một trong các hàm số mà dạng bài tập Khảo sát hàm số khai thác. Tìm hiểu cách giải và luyện tập với Trắc nghiệm Khảo sát hàm Trung Phương.

10:01 03/11/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm Phương trình tiếp tuyến

Tìm hiểu lý thuyết và phương pháp giải chi tiết các dạng Trắc nghiệm Toán liên quan đến phương trình tiếp tuyến có thể xuất hiện trong đề thi đại học

13:37 02/11/2016 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm Toán: Biện luận số nghiệm của phương trình

Biện luận số nghiệm của phương trình sẽ là 1 trong những dạng toán được khai thác trong đề thi đại học. Tìm hiểu cách giải trắc nghiệm biện luận số nghiệm.

17:12 17/10/2016 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm sự tương giao của đồ thị hàm số có đáp án

Tìm hiểu cách giải bài tập trắc nghiệm sự tương giao của 2 đồ thị hàm số. Dạng bài tập này khá đa dạng bao gồm hàm phân thức, hàm bậc 3 và hàm trùng phương.

16:47 11/10/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải Trắc nghiệm Toán: Tiệm cận của đồ thị hàm số

Trắc nghiệm tiệm cận của đồ thị hàm số bao gồm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang hay tiệm cận xiên chắc chắn sẽ được khai thác trong đề thi THPT quốc gia môn Toán 2017.

15:58 11/10/2016 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm hàm số đồng biến, nghịch biến trên khoảng

Tìm hiểu phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hàm số đồng biến, nghịch biến trên khoảng xác định cho trước. Luyện tập thêm với một số bài tập trắc nghiệm Toán.

09:24 26/09/2016 by minhnguyen0706

Bài tập trắc nghiệm về đường tiệm cận và điểm uốn đồ thị hàm số

Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm chuyên đề đường tiệm cận của đồ thị hàm số và điểm uốn. Luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm có thể xuất hiện trong đề thi đại học.

15:01 23/09/2016 by minhnguyen0706

Bài tập trắc nghiệm Toán: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Tìm hiểu phương pháp tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. Luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm môn toán chuyên đề GTLN, GTNN của hàm số.

11:15 20/09/2016 by minhnguyen0706

Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số lớp 12

Tìm hiểu lý thuyết, phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm toán chuyên đề tính đơn điệu của hàm số lớp 12 cũng như chương trình ôn thi THPT quốc gia 2017

11:33 19/09/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập Trắc nghiệm Cực trị hàm số

Tìm hiểu lý thuyết, phương pháp giải bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số môn Toán lớp 12. Luyện tập với một số bài tập Toán trắc nghiệm chuyên đề cực trị hàm số.

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X