Tin tức - Môn Vật lý

Lý thuyết và bài tập Quang phổ và Các loại tia - Vật lý 12

17:33 28/07/2017 by lize.vn

Nắm chắc lý thuyết về quang phổ và các loại tia. Luyện tập với một số bài tập về quang phổ và các loại tia có thể xuất hiện trong đề thi Đại học.

16:20 07/07/2017 by minhnguyen0706

Bài tập trắc nghiệm Giao thoa ánh sáng có đáp án và lời giải

Một số bài tập trắc nghiệm Giao thoa ánh sáng có đáp án và lời giải. Bên cạnh đó là lý thuyết và hướng dẫn giải các dạng bài tập giao thoa áng sáng.

13:08 23/03/2017 by minhnguyen0706

Tổng hợp lý thuyết Sóng điện từ Vật lý 12 cần biết

Sóng điện từ là gì? Sóng điện từ là sóng ngang hay sóng dọc? Đó là 2 trong số những lý thuyết về Sóng điện từ vật lý lớp 12 và Ôn thi đại học mà các em cần biết

16:11 24/02/2017 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm về Năng lượng điện trường - Từ trường - Điện từ

Tìm hiểu công thức và cách giải bài tập liên quan đến năng lượng điện trường, năng lượng từ trường và năng lượng điện từ. Luyện tập thêm với bài tập trắc nghiệm

11:00 06/02/2017 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập Mạch LC và Dao động điện từ

Tìm hiểu cách giải bài tập trắc nghiệm Mạch Lc và Dao động điện từ. Luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến mạch LC trong chương điện xoay chiều.

15:08 04/02/2017 by minhnguyen0706

Bài tập trắc nghiệm về máy biến áp truyền tải điện năng

Tìm hiểu cơ chế hoạt động của máy biến áp và các vấn đề liên quan đến Hao phí trên đường dây, Hiệu suất truyền tải điện năng. Luyện tập với bài tập trắc nghiệm.

10:16 09/12/2016 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm cộng hưởng điện trên mạch RLC không phân nhánh

Tìm hiểu hiện tượng cộng hưởng điện là gì. Điều kiện và tính chất hiện tượng trên mạch RLC không phân nhánh. Áp dụng giải bài tập cộng hưởng điện.

14:43 07/12/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải Bài tập Điện xoay chiều sử dụng giản đồ vec-tơ

Cùng tìm hiểu cách giải bài tập điện xoay chiều thông qua việc sử dụng giản đồ Vec-tơ. Luyện tập cách giải này với một số bài tập điện xoay chiều có đáp án.

11:01 29/11/2016 by minhnguyen0706

Cách xác định Công suất tiêu thụ điện trên mạch Xoay chiều

Tìm hiểu các xác định Công suất tiêu thụ điện năng trên mạch điện xoay chiều. Luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm tính công suất tiêu thụ điện xoay chiều.

10:02 17/11/2016 by minhnguyen0706

Bài tập Dòng điện xoay chiều qua mạch RLC nối tiếp

Tổng hợp các công thức cần nhớ để giải bài tập dòng điện xoay chiều đi qua mạch RLC nối tiếp. Luyện tập với bài tập trắc nghiệm DĐXC có thể xuất hiện trong đề thi đại học.

09:01 17/11/2016 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm DĐXC qua điện trở thuần - Tụ điện - Cuộn cảm thuần

Tìm hiểu các kiến thức cần nhớ để giải bài tập dòng điện xoay chiều đi qua điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần. Luyện tập với bài tập trắc nghiệm.

13:52 09/11/2016 by minhnguyen0706

Bài tập Trắc nghiệm dòng điện xoay chiều có lời giải

Tìm hiểu lý thuyết tổng quan chuyên đề Dòng điện xoay chiều. Luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có thể xuất hiện trong đề thi Đại học

09:18 04/11/2016 by minhnguyen0706

Tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm sóng âm có đáp án

Tìm hiểu định nghĩa sóng âm và Hiện tượng giao thoa sóng âm. Luyện tập với các bài tập trắc nghiệm sóng âm có thể xuất hiện trong đề thi đại học 2017

15:58 17/10/2016 by minhnguyen0706

Phương pháp giải bài tập sóng dừng ôn thi đại học

Tìm hiểu các kiến thức cần thiết để giải bài tập sóng dừng ôn thi đại học, bao gồm kiến thức về sóng phản xạ, đặc điểm và điều kiện hình thành sóng dừng

14:12 10/10/2016 by minhnguyen0706

Phương pháp giải bài tập Cực đại, cực tiểu giao thoa

Không khó để gặp bài tập cực đại, cực tiểu giao thoa trong đề thi đại học. Nghiên cứu phương pháp giải các dạng bài tập liên quan đến chuyên đề này.

14:52 03/10/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập giao thoa sóng cơ

Tìm hiểu một số lý thuyết quan trọng chuyên đề giao thoa sóng. Luyện tập với các bài tập giao thoa sóng cơ cơ bản và nâng cao có đáp án chi tiết.

09:47 26/09/2016 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm so sánh dao động của hai phần tử trong môi trường

Tìm hiểu những kiến thức cần nhớ để giải bài tập so sánh dao động giữa 2 phần tử trong môi trường. Luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm.

15:01 21/09/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập phương trình sóng cơ học lớp 12

Tìm hiểu cách viết phương trình sóng cơ học tại nguồn hay tại 1 điểm bất kỳ. Luyện tập với bài tập trắc nghiệm về cách xác định phương trình sóng cơ học.

14:15 21/09/2016 by minhnguyen0706

Lý thuyết sóng cơ học và bài tập trắc nghiệm có đáp án

Tìm hiểu lý thuyết tổng quan về sóng cơ học, một số đại lượng đặc trưng của sóng để áp dụng giải các bài tập Sóng cơ học lớp 12.

14:30 29/08/2016 by minhnguyen0706

Bài toán con lắc đơn tích điện treo trong điện trường

Tổng hợp kiến thức cần nhớ và một số bài tập luyện tập bài toán con lắc đơn tích điện treo trong điện trường.

11:43 15/08/2016 by minhnguyen0706

Dao động tắt dần và dao động duy trì

Hướng dẫn giải bài tập Vật lý lớp 12 dạng bài dao động tắt dần và dao động duy trì. Hướng dẫn bao gồm lý thuyết, công thức và bài tập cơ bản, nâng cao.

11:37 15/08/2016 by minhnguyen0706

Dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng

Hướng dẫn giải bài tập Vật lý lớp 12 dạng bài dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng. Hướng dẫn bao gồm lý thuyết, công thức và bài tập cơ bản, nâng cao.

16:13 12/08/2016 by minhnguyen0706

Tổng hợp dao động điều hòa bằng vecto quay

Hướng dẫn giải bài tập Vật lý lớp 12 chuyên đề dao động điều hòa bằng vecto quay. Hướng dẫn bao gồm lý thuyết, công thức và bài tập cơ bản, nâng cao.

15:23 12/08/2016 by minhnguyen0706

Năng lượng trong dao động điều hòa

Hướng dẫn giải bài tập Vật lý lớp 12 dạng bài năng lượng trong dao động điều hòa. Hướng dẫn bao gồm lý thuyết, công thức và bài tập cơ bản, nâng cao.

14:43 12/08/2016 by minhnguyen0706

Các trường hợp dao động của con lắc đơn

Hướng dẫn giải bài tập Vật lý 12 dao động điều hòa dạng các trường hợp dao động của con lắc đơn. Hướng dẫn bao gồm lý thuyết, công thức và bài tập con lắc đơn.

14:18 12/08/2016 by minhnguyen0706

Các trường hợp dao động của con lắc lò xo

Hướng dẫn giải bài tập Vật lý lớp 12 về các trường hợp dao động của con lắc lò xo. Lý thuyết và lời giải tiết bài tập cơ bản và nâng cao.

16:53 10/08/2016 by minhnguyen0706

Lực kéo về trong dao động điều hòa

Giải bài tập Vật lý lớp 12 dạng lực kéo về trong dao động điều hòa. Hướng dẫn bao gồm lý thuyết, công thức, bài tập cơ bản, nâng cao và lời giải

14:34 10/08/2016 by minhnguyen0706

Tổng quan về dao động điều hòa

Lý thuyết tổng quan về dao động cơ điều hòa và hướng dẫn chi tiết trả lời các câu hỏi lý thuyết và giải bài tập tính toán.

11:47 08/08/2016 by minhnguyen0706

Quan hệ li độ - vận tốc – gia tốc trong dao động điều hòa

Giải bài tập Vật lý lớp 12 về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa. Hướng dẫn bao gồm lý thuyết, công thức, bài tập và lời giải.

10:43 08/08/2016 by minhnguyen0706

Viết phương trình dao động điều hòa

Hướng dẫn giải bài tập vật lý lớp 12 dạng bài viết phương trình dao động điều hòa. Lý thuyết và lời giải chi tiết của các bài tập sgk, sbt từ cơ bản đến nâng cao

16:53 05/08/2016 by minhnguyen0706

Xác định thời điểm, số lần qua một vị trí xác định trong dao động điều hòa

Hướng dẫn giải bài tập Vật lý lớp 12 dạng bài xác định thời điểm, số lần qua một vị trí trong dao động điều hòa

15:57 05/08/2016 by minhnguyen0706

Cực trị quãng đường và thời gian chuyển động trong dao động điều hòa

Hướng dẫn giải bài tập Vật lý lớp 12 dạng bài cực trị quãng đường và thời gian chuyển động trong dao động điều hòa.

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X