Tin tức - Sinh học

Tính số lượng nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen nhân đôi

15:11 19/08/2016 by lize.vn

Phương pháp giải bài toán tính số lượng nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen nhân đôi.

14:24 17/08/2016 by minhnguyen0706

Tính số liên kết Hóa học trong gen

Lý thuyết, công thức và bài tập tham khảo bài toán tính số liên kết hóa học trong gen.

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X