Tin tức - Tài liệu Lize

Tiếng Anh

Xác định thứ tự tính từ trong tiếng Anh như thế nào?

09:53 23/08/2016 by lize.vn

Tìm hiểu thứ tự của tính từ trong tiếng Anh.

15:27 19/08/2016 by minhnguyen0706

Bài tập trọng âm trong tiếng anh (Phần 2)

Tổng hợp các quy tắc đánh trọng âm và các bài tập trọng tâm tiếng Anh có đáp án.

16:22 16/08/2016 by minhnguyen0706

Bài tập trọng âm trong tiếng anh (Phần 1)

Tổng hợp các quy tắc đánh trọng âm và các bài tập trọng tâm tiếng Anh có đáp án.

Sinh học

Tính số lượng nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen nhân đôi

15:11 19/08/2016 by lize.vn

Phương pháp giải bài toán tính số lượng nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen nhân đôi.

14:24 17/08/2016 by minhnguyen0706

Tính số liên kết Hóa học trong gen

Lý thuyết, công thức và bài tập tham khảo bài toán tính số liên kết hóa học trong gen.

Hóa Học

Bài toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm, kiềm thổ

11:09 26/08/2016 by lize.vn

Tổng hợp phương pháp giải và bài tập bài toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch Kiềm, Kiềm thổ.

15:40 25/08/2016 by minhnguyen0706

Bộ đề thi Học Sinh Giỏi môn Hóa lớp 11 (Có lời giải)

Tổng hợp đề thi Học Sinh Giỏi môn Hóa lớp 11 qua các năm.

15:56 16/08/2016 by minhnguyen0706

Hướng dẫn giải bài tập Phản ứng nhiệt nhôm

Tổng hợp lý thuyết và bài tập về phản ứng nhiệt nhôm.

Vật lý

Con Lắc Lò Xo Treo Thẳng Đứng

16:00 17/08/2016 by lize.vn

Hướng dẫn chi tiết giải bài tập con lắc lò xo treo thẳng đứng.

09:41 09/08/2016 by minhnguyen0706

[Tài liệu lớp 12] Tuyển tập bài tập sử dụng Phương pháp vòng tròn

Tuyển tập các dạng bài tập sử dụng PPVT có thể xuất hiện trong đề thi THPT quốc gia môn Vật lý.

17:29 30/07/2016 by minhnguyen0706

[Tài liệu lớp 12] Các dạng bài tập con lắc đơn

Tổng hợp các dạng bài tập Con lắc đơn có thể xuất hiện trong đề thi THPT quốc gia môn Vật lý.

11:53 30/07/2016 by minhnguyen0706

[Tài liệu Vật Lý lớp 11] Các dạng bài tập Điện trường

Tổng hợp các dạng bài tập điện trường xuất hiện trong chương trình Vật Lý lớp 11.

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X