Tin tức - Tiếng Anh

Xác định thứ tự tính từ trong tiếng Anh như thế nào?

09:53 23/08/2016 by lize.vn

Tìm hiểu thứ tự của tính từ trong tiếng Anh.

15:27 19/08/2016 by minhnguyen0706

Bài tập trọng âm trong tiếng anh (Phần 2)

Tổng hợp các quy tắc đánh trọng âm và các bài tập trọng tâm tiếng Anh có đáp án.

16:22 16/08/2016 by minhnguyen0706

Bài tập trọng âm trong tiếng anh (Phần 1)

Tổng hợp các quy tắc đánh trọng âm và các bài tập trọng tâm tiếng Anh có đáp án.

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X