Tin tức - Tiếng Anh

Tham gia Kiểm tra Khởi động Tiếng Anh lớp 11 - Đánh giá kiến thức ngay bây giờ!

16:11 02/08/2017 by lize.vn

Tham gia làm bài kiểm tra và nhận Đánh giá kiến thức từ Lize để sẵn sàng cho hành trình chinh phục Tiếng Anh lớp 11.

16:16 06/05/2017 by minhnguyen0706

Tổng hợp 500 bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 11 có đáp án

Tài liệu 500 bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 11 có đáp án và lời giải chi tiết, phủ kín mọi dạng bài và kiến thức tiếng Anh quan trọng lớp 11 ôn thi đại học.

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X