Tin tức - Toán học lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập phép thử, biến cố và xác suất của biến cố

16:39 31/08/2017 by lize.vn

Xem lý thuyết, một số ví dụ minh họa dạng bài tập phép thử, biến cố và xác suất biến cố và luyện tập với một số bài tập có đáp án.

15:29 31/08/2017 by minhnguyen0706

Sử dụng Phương pháp Quy nạp Toán học 11 như thế nào sao hiệu quả?

Tìm hiểu cách sử dụng phương pháp quy nạp để chứng minh một số bài toán lớp 11. Luyện tập với một số bài toán chứng minh mệnh đề đặc sắc.

16:58 17/08/2017 by minhnguyen0706

Nắm chắc cách giải bài tập Nhị thức Niu tơn lớp 11

Xem hướng dẫn giải bài tập Nhị thức Niu tơn lớp 11 và nắm chắc cách giải thông qua một số bài tập trắc nghiệm nhị thức Niu tơn lớp 11 có đáp án.

15:57 17/08/2017 by minhnguyen0706

Ghi nhớ các phương trình lượng giác thường gặp lớp 11

Tìm hiểu các phương trình lượng giác thường gặp lớp 11 và cách ghi nhớ chúng. Luyện tập kiến thức với một số bài tập phương trình lượng giác có đáp án.

13:37 12/08/2017 by minhnguyen0706

Nắm chắc cách giải phương trình lượng giác cơ bản lớp 11

Xem cách giải các dạng phương trình lượng giác cơ bản lớp 11 và luyện tập với một số bài tập về phương trình lượng giác lớp 11 có đáp án.

11:05 12/08/2017 by minhnguyen0706

Nắm chắc cách giải bài tập phép vị tự lớp 11 trong 3 bước

Xem hướng dẫn giải các dạng bài tập phép vi tự lớp 11 và luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm về phép vị tự có đáp án và lời giải.

17:08 11/08/2017 by minhnguyen0706

Làm thế nào để giải bài tập phép tịnh tiến lớp 11?

Xem hướng dẫn giải bài tập phép tịnh tiến lớp 11 và luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm về phép tịnh tiến lớp 11.

16:47 15/07/2017 by minhnguyen0706

Bài tập Tổ hợp - Xác suất Toán lớp 11 có đáp án

Xem hướng dẫn giải một số dạng bài tập Tổ hợp xác suất. Luyện tập với một số bài tập Tổ hợp xác suất với đầy đủ đáp án và lời giải.

15:55 15/07/2017 by minhnguyen0706

Trắc nghiệm Chỉnh hợp Toán lớp 11 hay và chọn lọc

Xem hướng dẫn giải một số dạng bài tập Chỉnh hợp - Chỉnh hợp lặp. Luyện tập với một số bài tập Chỉnh hợp - Chỉnh hợp lặp có đáp án.

14:53 15/07/2017 by minhnguyen0706

Bài tập Trắc nghiệm Hoán vị toán lớp 11 có đáp án

Hoán vị Chỉnh hợp Tổ hợp là 3 dạng toán quan trọng của lớp 11 có thể sẽ có mặt trong đề thi Đại học. Luyện tập với một số bài tập trắc nghiệm Hoán vị có đáp án.

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X