Lịch thi tháng 12

Trắc nghiệm ngắn cực kỳ quý giá, kiểm tra lý thuyết và bài tập căn bản, mỗi câu hỏi không làm quá 30 giây, không sử dụng máy tính. Giúp tăng cường trí nhớ, nâng cao khả năng nhận diện câu hỏi, và rèn luyện kỹ năng tính toán nhanh và chính xác.
Lize - Tiếng Anh 10 - Đánh giá tổng thể chuyên đề Unit 3.
Thời gian sự kiện : 11:13 16/12/2017 - 00:00 30/06/2018
Gồm các bài ngữ pháp, ngữ âm, đọc hiểu, viết lại câu trong phạm vi Unit 3.
Lize - Tiếng Anh 11- Đánh giá tổng thể chuyên đề Unit 2
Thời gian sự kiện : 14:11 04/12/2017 - 00:00 30/06/2018
Gồm các bài ngữ pháp, ngữ âm, đọc hiểu, viết lại câu trong phạm vi Unit 2.
Lize - Tiếng Anh 10 - Đánh giá tổng thể chuyên đề Unit 2
Thời gian sự kiện : 09:04 02/12/2017 - 00:00 30/06/2018
Gồm các bài ngữ pháp, ngữ âm, đọc hiểu, viết lại câu trong phạm vi Unit 2.
Câu hỏi chuẩn như trong đề thi THPT Quốc Gia và TSĐH. Cho phép làm bài trực tuyến và biết kết quả ngay, hoặc in đề ra giấy để làm và tự kiểm tra đáp án qua chức năng tìm kiếm câu hỏi theo mã số trên lize.vn.
Lize - Sinh học - Đề kiểm tra kiến thức học kì I lớp 11
Thời gian sự kiện : 20:19 15/12/2017 - 06:00 16/12/2017
Nội dung kiểm tra thuộc kiến thức Sinh học 11 học kì I
Lize - Sinh học - Đề kiểm tra kiến thức học kì I lớp 12
Thời gian sự kiện : 20:18 15/12/2017 - 06:00 16/12/2017
Nội dung đề kiểm tra thuộc phần kiến thức học kì I Sinh học 12
Lize - Tiếng Anh 10 - Kiểm tra học kì I
Thời gian sự kiện : 20:19 12/12/2017 - 21:00 12/12/2017
Đề gồm 40 câu, nội dung bao gồm toàn bộ các kiến thức của học kì I.
Đề thi chuẩn như đề thi THPT Quốc Gia và TSĐH. Cho phép vận dụng chiến thuật ba bước làm đề thi và kỹ thuật đoán mò. Có thể làm đề trực tuyến và biết kết quả ngay, hoặc in đề ra giấy để làm và tự kiểm tra đáp án qua chức năng tìm kiếm câu hỏi theo mã số trên lize.vn.
Lize - Đi tìm Hiệp sĩ Sinh hoc 12
Thời gian sự kiện : 20:18 24/07/2017 - 06:00 25/07/2017
Đề tìm hiệp sĩ
Lize - Đi tìm hiệp sĩ Tiếng Anh lớp 12
Thời gian sự kiện : 20:18 23/07/2017 - 06:00 24/07/2017
Đi tìm hiệp sĩ Tiếng Anh lớp 12
Lize - Hóa học - Đi tìm Hiệp sĩ
Thời gian sự kiện : 20:18 22/07/2017 - 06:00 23/07/2017
Bài test tuyển Hiệp sĩ Lize
X