Luyện đề

Trải nghiệm thi thử như thi thật. Đề thi ra đúng cấu trúc và xu hướng ra đề mới nhất của Bộ Giáo Dục.
Trang đề thi được thiết kế cho phép áp dụng dễ dàng chiến thuật 3 bước làm để giúp tối ưu hóa điểm số.
(Đề đặc biệt được làm tối đa 3 lần, không in. Đề miễn phí có thể làm lại nhiều lần, có thể được in ra PDF)

Lize - Hóa học - Đề đặc biệt số 30

Đề thi được xây dựng dựa theo đề minh họa môn và đề thử nghiệm môn Tiếng Anh kỳ thi THPTQG 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi bao gồm các dạng câu hỏi: trọng âm, ngữ âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, chọn câu đồng nghĩa, kết hợp câu, đọc điền từ, đọc hiểu. Chúc các em học tập hiệu quả !
Tổng số câu: 40
Thời gian làm đề: 50 phút
Thời gian phát đề: 20:00 15/06/2017
Lên bảng xếp hạng trước: 16:12 15/07/2017
Xem chi tiết

Lize - Hóa học - Đề đặc biệt số 29

Đề thi được xây dựng dựa theo đề minh họa môn và đề thử nghiệm môn Tiếng Anh kỳ thi THPTQG 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi bao gồm các dạng câu hỏi: trọng âm, ngữ âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, chọn câu đồng nghĩa, kết hợp câu, đọc điền từ, đọc hiểu. Chúc các em học tập hiệu quả !
Tổng số câu: 40
Thời gian làm đề: 50 phút
Thời gian phát đề: 20:00 12/06/2017
Lên bảng xếp hạng trước: 17:04 12/07/2017
Xem chi tiết

Lize - Vật lí - Đề đặc biệt - Số 30

- Đề thi được xây dựng dựa theo đề minh họa môn Vật lí kỳ thi THPTQG 2017 của Bộ Giáo Dục.
- Kết quả bài thi giúp các bạn phát hiện lỗ hổng, điểm yếu về kiến thức lý thuyết, bài tập cơ bản, kỹ năng tính toán và làm bài. Đồng thời các bạn sẽ được nhận những lời khuyên, định hướng ôn tập hữu ích từ đội ngũ chuyên gia của Lize.
- Khi hoàn thành xong bài thi, các bạn được kết quả đánh giá và có thể làm lại bài thi nhưng kết quả chỉ được tính với lần làm bài đầu tiên.
Chúc các em ôn luyện hiệu quả !
Tổng số câu: 40
Thời gian làm đề: 50 phút
Thời gian phát đề: 20:00 11/06/2017
Lên bảng xếp hạng trước: 00:00 30/06/2017
Xem chi tiết

Lize - Tiếng Anh - Đề đặc biệt - Số 30

Đề thi được xây dựng dựa theo đề minh họa và đề thử nghiệm môn Tiếng Anh kỳ thi THPTQG 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi bao gồm các dạng câu hỏi: trọng âm, ngữ âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, chọn câu đồng nghĩa, kết hợp câu, đọc điền từ, đọc hiểu. Chúc các em học tập hiệu quả !
Tổng số câu: 50
Thời gian làm đề: 60 phút
Thời gian phát đề: 20:00 10/06/2017
Lên bảng xếp hạng trước: 00:00 30/06/2017
Xem chi tiết

Lize - Toán - Đề đặc biệt - Số 30

- Đề thi được xây dựng dựa theo đề minh họa môn Toán kỳ thi THPTQG 2017 của Bộ Giáo Dục.
- Kết quả bài thi giúp các bạn phát hiện lỗ hổng, điểm yếu về kiến thức lý thuyết, bài tập cơ bản, kỹ năng tính toán và làm bài. Đồng thời các bạn sẽ được nhận những lời khuyên, định hướng ôn tập hữu ích từ đội ngũ chuyên gia của Lize.
- Khi hoàn thành xong bài thi, các bạn được kết quả đánh giá và có thể làm lại bài thi nhưng kết quả chỉ được tính với lần làm bài đầu tiên.
Cùng nhau thử sức nào!
Tổng số câu: 50
Thời gian làm đề: 90 phút
Thời gian phát đề: 20:00 09/06/2017
Lên bảng xếp hạng trước: 00:00 30/06/2017
Xem chi tiết

Lize - Hóa học - Đề đặc biệt số 28

Đề thi được xây dựng dựa theo đề minh họa môn và đề thử nghiệm môn Tiếng Anh kỳ thi THPTQG 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi bao gồm các dạng câu hỏi: trọng âm, ngữ âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, chọn câu đồng nghĩa, kết hợp câu, đọc điền từ, đọc hiểu. Chúc các em học tập hiệu quả !
Tổng số câu: 40
Thời gian làm đề: 50 phút
Thời gian phát đề: 20:00 08/06/2017
Lên bảng xếp hạng trước: 19:20 08/07/2017
Xem chi tiết

Lize - Tiếng Anh - Đề đặc biệt - Số 29

Đề thi được xây dựng dựa theo đề minh họa và đề thử nghiệm môn Tiếng Anh kỳ thi THPTQG 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi bao gồm các dạng câu hỏi: trọng âm, ngữ âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, chọn câu đồng nghĩa, kết hợp câu, đọc điền từ, đọc hiểu. Chúc các em học tập hiệu quả !
Tổng số câu: 50
Thời gian làm đề: 60 phút
Thời gian phát đề: 20:00 07/06/2017
Lên bảng xếp hạng trước: 00:00 30/06/2017
Xem chi tiết

Lize - Vật lí - Đề đặc biệt - Số 29

- Đề thi được xây dựng dựa theo đề minh họa môn Vật lí kỳ thi THPTQG 2017 của Bộ Giáo Dục.
- Kết quả bài thi giúp các bạn phát hiện lỗ hổng, điểm yếu về kiến thức lý thuyết, bài tập cơ bản, kỹ năng tính toán và làm bài. Đồng thời các bạn sẽ được nhận những lời khuyên, định hướng ôn tập hữu ích từ đội ngũ chuyên gia của Lize.
- Khi hoàn thành xong bài thi, các bạn được kết quả đánh giá và có thể làm lại bài thi nhưng kết quả chỉ được tính với lần làm bài đầu tiên.
Chúc các em ôn luyện hiệu quả !
Tổng số câu: 40
Thời gian làm đề: 50 phút
Thời gian phát đề: 20:00 07/06/2017
Lên bảng xếp hạng trước: 00:00 30/06/2017
Xem chi tiết

Lize - Toán - Đề đặc biệt - Số 29

- Đề thi được xây dựng dựa theo đề minh họa môn Toán kỳ thi THPTQG 2017 của Bộ Giáo Dục.
- Kết quả bài thi giúp các bạn phát hiện lỗ hổng, điểm yếu về kiến thức lý thuyết, bài tập cơ bản, kỹ năng tính toán và làm bài. Đồng thời các bạn sẽ được nhận những lời khuyên, định hướng ôn tập hữu ích từ đội ngũ chuyên gia của Lize.
- Khi hoàn thành xong bài thi, các bạn được kết quả đánh giá và có thể làm lại bài thi nhưng kết quả chỉ được tính với lần làm bài đầu tiên.
Cùng nhau thử sức nào!
Tổng số câu: 50
Thời gian làm đề: 90 phút
Thời gian phát đề: 20:00 06/06/2017
Lên bảng xếp hạng trước: 00:00 30/06/2017
Xem chi tiết

Lize - Hóa học - Đề đặc biệt số 27

Đề thi được xây dựng dựa theo đề minh họa môn và đề thử nghiệm môn Tiếng Anh kỳ thi THPTQG 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi bao gồm các dạng câu hỏi: trọng âm, ngữ âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, chọn câu đồng nghĩa, kết hợp câu, đọc điền từ, đọc hiểu. Chúc các em học tập hiệu quả !
Tổng số câu: 40
Thời gian làm đề: 50 phút
Thời gian phát đề: 20:00 05/06/2017
Lên bảng xếp hạng trước: 18:42 05/07/2017
Xem chi tiết

Chiến thuật làm đề thi

"Trang đề thi được thiết kế cho phép áp dụng dễ dàng chiến thuật 3 bước làm để giúp tối ưu hóa điểm số."
Xếp hạng
STT
Người chơi
Kinh nghiệm