Adjectives - Tính từ

15:22 11/08/2016

Phân loại tính từ, sắp xếp thứ tự tính từ và các dạng so sánh bằng, so sánh hơn kém hay so sánh nhất là các dạng bài tập tính từ trong tiếng Anh phổ biến mà các em có thể gặp phải.

Hướng dẫn giải bài tập tính từ

bài tập tính từ có đáp án

Lý thuyết tính từ

Một số lý thuyết cần biết để giải quyết dạng bài tập này:

- Thứ tự tính từ: Opinion (quan điểm) + Size (kích cỡ) + Age (tuổi tác) + Shape (hình dáng) + Color (màu sắc) + Origin (nguồn gốc) + Material (chất liệu)

- Từ có 2 dạng tính từ là tính từ đuôi -ing và tính từ đuôi –ed thì:

  • tính từ đuôi -ing diễn tả bản chất của sự vật
  • tính từ đuôi -ed diễn tả sự vật bị tác động bởi bên ngoài

- Muốn so sánh giữa hai thứ thì dùng so sánh hơn hoặc so sánh bằng, chứ không thể dùng so sánh nhất. So sánh từ 3 thứ trở lên dùng so sánh nhất.

- Một số cấu trúc tiếng Anh đặc biệt:

  • Cấu trúc của too: “be + too + adj + (for sb) + to do sth"
  • Cấu trúc của enough: “be + adj + enough + (for sb) + to do sth”
  • Cấu trúc such: such + cụm danh từ + that + mệnh đề
  • Cấu trúc so: so + tính từ + that + mệnh đề

Bài tập và đáp án

Ứng dụng các lý thuyết có sẵn ở trên, thực hành với một số ví dụ về tính từ trong tiếng anh như sau nhé:

Với thay đổi từ Bộ Giáo Dục trong năm 2017, đề thi tiếng Anh cũng như các môn ngoại ngữ khác cũng sẽ phần nào bị thay đổi. Dạng bài tập sẽ bị biến đổi đôi chút để phù hợp với thời gian làm bài bị rút ngắn. Cách tốt nhất để ứng phó với thay đổi, đó là luyện tập.

Quên đi nỗi sợ tiếng Anh với Lize.vn!!!


Đã đến lúc làm quen với áp lực của Đề thi thử rồi đó!!! Đăng ký Khóa Luyện đề của Lize.vn để luyện tập thêm với thật nhiều đề thi thử chất lượng được biên soạn từ các thầy cô kinh nghiệm cũng như các đề thi từ các trường THPT chuyên hàng đầu trên cả nước.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X