Bài tập Ankadien hóa học lớp 11 có lời giải chi tiết

17:14 23/03/2017

Ankadien là Là hidrocacbon không no mạch hở, trong phân tử chứa hai liên kết C=C, có CTTQ CnH2n-2 (n ≥ 3). Bài học này sẽ giúp em tìm hiểu những lý thuyết cần nhớ về Ankadien và một số bài tập Ankadien có lời giải.

Ankađien

bài tập ankadien có lời giải

Kiến thức cần nhớ

Định nghĩa - Phân loại - Danh pháp

a. Định nghĩa:

Ankadien là Là hidrocacbon không no mạch hở, trong phân tử chứa hai liên kết C=C, có CTTQ CnH2n-2 (n ≥ 3)

- Ví dụ: CH2=C=CH2, CH2=CH-CH=CH2 . . .

b. Phân loại: Có ba loại:

- Ankadien có hai liên kết đôi liên tiếp.

- Ankadien có hai liên kết đôi cách nhau bởi một liên kết đơn (ankadien liên hợp).

- Ankadien có hai liên kết đôi cách nhau từ hai liên kết đơn trở lên.

c. Danh pháp:

Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên ankan mạch C chính + số chỉ vị trí liên kết đôi + đien.

CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-đien)

Tính chất hóa học

a. Phản ứng cộng (H2, X2, HX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Phản ứng oxi hóa:

- Oxi hóa hoàn toàn

- Oxi hóa không hoàn toàn: Tương tự như anken thì ankadien có thể làm mất màu dung dịch thuốc tím. Phản ứng này dùng để nhận biết ankadien.

Điều chế

- Được điều chế từ ankan tương ứng bằng phản ứng tách H2.

Bài tập tự luyện


Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X