Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm có lời giải

11:53 18/11/2016

Nhôm là một trong những Kim loại khá đặc biệt mà học sinh chắc chắn sẽ phải làm quen trong chương trình Ôn thi THPT quốc gia. Bài tập về nhôm xuất hiện khá phổ biến trong các đề thi đại học, đặc biệt là các bài tập liên quan đến phản ứng nhiệt nhôm.

Nhôm và hợp chất của Nhôm

bài tập về nhôm trong đề thi đại học

Kiến thức cần nhớ

Tính chất vật lý

Vị trí cấu tạo

  • Cấu hình electron của nhôm (Al): $1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^1}$
  • Vị trí: Nhôm thuộc ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA
  • Mạng tinh thể: Lập phương tâm diện

Tính chất vật lí

  • Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng
  • Là kim loại nhẹ, nóng chảy ở ${660^o}C$, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

Tính chất hóa học

Nhôm là một kim loại có tính khử mạnh. Tuy nhiên tính khử của nhôm yếu hơn các kim loại kiềm và kiềm thổ. Phản ứng nổi bật của Nhôm là Phản ứng nhiệt nhôm, phản ứng hóa học này được khai thác khá nhiều trong các dạng bài tập.

tính chất hóa học của Nhôm và hợp chất

Sản xuất nhôm

  • Nhôm được điều chế từ quặng boxit có thành phần chính là $A{l_2}{O_3}.{H_2}O$

phương pháp sản xuất nhôm

  • Quá trình điện phân nóng chảy $A{l_2}{O_3}$ cần xúc tác criolit ($N{a_3}Al{F_6}$ )

Hợp chất của nhôm

Một số hợp chất của nhôm ta sẽ nghiên cứu như: Nhôm oxit ($A{l_2}{O_3}$ ), nhôm hiđroxit ($Al{(OH)_3}$ , nhôm sunfat ($A{l_2}{(S{O_4})_3}$

Các hợp chất của nhôm

Nhận biết muối nhôm

- Khi cho dung dịch kiềm vào muối nhôm, ban đầu tạo kết tủa keo trắng sau dó kết tủa tan khi dư kiềm.

- Dung dịch kiềm: $NaOH,\,\,KOH,\,Ca{(OH)_2},\,\,Ba{(OH)_2}$

$\begin{array}{l} A{l^{3 + }}\,\,\, + \,\,O{H^ - }\, \to \,\,Al{(OH)_3}\,\, \downarrow \\ Al{(OH)_3}\, + \,\,O{H^ - }\,\, \to \,\,{\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]^ - } \end{array}$

Bài tập tự luyện

Dưới đây sẽ là một số bài tập Nhôm và hợp chất có thể xuất hiện trong đề thi Đại học hay Đề thi THPT quốc gia. Trong số đó sẽ có những bài tập đề cập đến phản ứng nhiệt nhôm.

Tiếp tục luyện tập với nhiều bài tập Nhôm và hợp chất hơn nữa tại đây nhé:

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X