Bài tập trắc nghiệm đột biến số lượng NST

10:58 26/09/2016

Đột biến lệch bội và đột biến đa bội sẽ là 2 dạng đột biến số lượng NST mà bài viết sẽ đề cập đến. Đây là dạng bài mà chắc chắn sẽ xuất hiện trong đề thi đại học hay đề thi THPT quốc gia.

Đột biến số lượng NST

đột biến số lượng nst

Kiến thức cần nhớ

Đột biến NST lệch bội

- Các dạng đột biến lệch bội:

+ Thể khuyết (không) : 2n – 2                                    + Thể khuyết kép  : 2n – 2  - 2

+ Thể 1: 2n – 1                                                            + Thể 1 kép : 2n – 1 – 1

+ Thể 3: 2n + 1                                                            + Thể 3 kép : 2n + 1+ 1

+ Thể 4: 2n + 2                                                            + Thể 4 kép : 2n  + 2 + 2

 (n: Số cặp NST)

- Tính số loại thể đột biến lệch bội có thể có:

+ Nếu loài có 2n NST, đột biến lệch bội cùng loại xảy ra ở k cặp NST thì số loại thể đột biến có thể có của loài là: $C_n^k$

+ Nếu loài có 2n NST, đột biến lệch bội khác loại xảy ra ở k cặp NST thì số loại thể đột biến có thể có của loài là: $A_n^k$ = $\frac{{n!}}{{(n - k)!}}$

Đột biến NST đa bội

- Các dạng đột biến đa bội:

+ Đa bội chẵn: 4n, 6n, 8n, ...

+ Đa bội lẻ: 3n, 5n, 7n, ...

- Xác định tỉ lệ giao tử thể tam bội (3n)

+ Thể tam bội có thể tạo ra giao tử lưỡng bội 2n và giao tử đơn bội n.

+ Viết các gen thành các đỉnh của một tam giác. Giao tử của thể tam bội là các đỉnh và các cạnh của tam giác

bài tập đột biến số lượng nst

- Xác định tỉ lệ giao tử thể tứ bội (4n)

+ Thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh.

+ Viết các gen thành các đỉnh của một tứ giác. Giao tử của thể tứ bội là các cạnh và đường chéo của tứ giác đó.

- Phương pháp xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

+ Xác định các loại giao tử và tỉ lệ các loại giao tử của thể đột biến.

+ Tính tỉ lệ kiểu hình lặn trước, tỉ lệ kiểu hình trội sau.

+ Tỉ lệ kiểu hình trội = 1 – tỉ lệ kiểu hình lặn.

VD: Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ, a quy định hoa trắng. Cho P có kiểu gen AAaa x AAaa. Xác định tỉ lệ kiểu hình ở đời con.

Lời giải

AAaa tạo ra 3 loại giao tử có tỉ lệ $\frac{1}{6}$AA : $\frac{4}{6}$Aa :$\frac{1}{6}$aa

Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng (aaaa) = $\frac{1}{6}$.$\frac{1}{6}$ = $\frac{1}{{36}}$

Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ = 1 – tỉ lệ kiểu hình hoa trắng = 1 - $\frac{1}{{36}}$ = $\frac{{35}}{{36}}$

Trắc nghiệm đột biến NST

10 câu hỏi dưới đây được đánh giá ở mức điểm 5-8. Hi vọng với kiến thức đã cho ở trên về đột biến NST, các em sẽ có thể xử lý 10 câu hỏi này trong vòng 10-15'.

Sinh học sẽ nằm trong tổ hợp môn Khoa Học Tự Nhiên trong năm 2017. Tuy nhiên, điểm môn Sinh học vẫn có thể được tính riêng để phục vụ việc xét tuyển Đại Học - Cao Đẳng, vậy nên không thể lờ là đâu nhé. Nếu lượng bài tập ở trên là hơi ít, Lize còn 1 kho bài tập đề thi khổng lồ cho các em xử lý đó:

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X