Bài tập trọng âm trong tiếng anh (Phần 1)

16:22 16/08/2016

Lize.vn đã tổng hợp 5 quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh cực kỳ dễ nhớ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các quy tắc này và làm quen với dạng trọng âm trong tiếng Anh qua các bài tập tham khảo cũng như bài tập tự luyện.

quy tắc và bài tập trọng âm trong tiếng Anh

Để xử lý các bài tập liên quan đến trọng âm tiếng Anh thì không còn cách nào khác tốt hơn việc các em phải nắm chắc các quy tắc đánh trọng âm. Lize đã tổng hợp 5 cách đánh trọng âm dễ nhớ nhất và trong phần 1 bài viết chúng ta sẽ nghiên cứu 3 cách trong số đó.

Trọng âm trong tiếng Anh

Quy tắc đánh trọng âm

Rule 1: With most two-syllable verbs, stress the second syllable.

Quy tắc 1: Hầu hết các động từ có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Example (VD): Begin, Relax, Deny, Require, Decide…

Ngoại lệ: answer, enter, happen, offer, open, mimic...

Rule 2: With most two-syllable nouns, two-syllable adjectives and compound nouns and compound adjectives, stress the first syllable.

Quy tắc 2: Hầu hết các danh từ có 2 âm tiết, tính từ có 2 âm tiết, danh từ ghép, tính từ ghép, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Example (VD): Climate, Children, Hobby, Pretty, Modern…

Rule 3: Words ending in -sist, -cur, -vert, -test, -tain, -tract, -vent, -self, -ee, -eer, -ese, -ique, -esque, -ain, stress on syllables containing those.

Quy tắc 3: Các từ kết thúc bằng đuôi -sist, -cur, -vert, -test, -tain, -tract, -vent, -self, -ee, -eer, -ese, -ique, -esque, -ain có trọng âm rơi vào âm tiết chứa các đuôi này.

Example (VD): Engineer, Picturesque, Event, Entertain

Ngoại lệ: committee, coffee

Trên đây là 3 cách làm bài tập trọng âm, 2 cách còn lại sẽ được nhắc đến trong phần 2.

Bài tập tự luyện

Trước tiên chúng ta sẽ áp dụng 3 quy tắc trên để xử lý các bài tập trọng âm sau đây:

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X