Bài tập trọng âm trong tiếng anh (Phần 2)

15:27 19/08/2016

Bài tập trọng âm trong tiếng anh (Phần 1) đã giới thiệu đến các em 3 quy tắc đầu tiên trong 5 quy tắc cần nhớ để xử lý dạng bài tập trọng âm trong tiếng Anh. Phần 2 sẽ đề cập đến 2 quy tắc còn lại.

bài tập trọng âm trong tiếng Anh

Trọng âm trong tiếng Anh

Quy tắc đánh trọng âm

Sau đây sẽ là quy tắc thứ tư và thứ năm trong số 5 quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh. Mặc dù là quy tắc, tuy nhiên trong mỗi cách đánh trọng âm cũng có những ngoại lệ nhất định mà các em phải nhớ.

Rule 4:  With words ending in “-ic, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -ity, -ogy”, stress the syllable before them.

Quy tắc 4: Các từ có kết thúc là một trong các đuôi -ic, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -ity, -ogy, trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước đó.

Example: Statistic, geographic, specific, Biology, Pollution, extension, ability, economic…

Ngoại lệ: `television

            `Arabic (adj): thuộc người Ả rập                    a`rithmetic (n): số học

            `Catholic (adj): thuộc Cơ đốc giáo                 `lunatic (n): người điên

            `rhectoric (n): lối nói hoa mỹ                           `politics (n): chính trị

Rule 5: Words ending in “-cy, -phy, -gy, -ty, -ate, -ary, -ize, -ise”, stress the third-from-last syllable.

Quy tắc 5: Các từ kết thúc là một trong các đuôi -cy, -phy, -gy, -ty, -ate, -ary, -ize, -ise, trong âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên.

Example: Geography, Uncertainty, Democracy, Exceptional, investigate…

Ngoại lệ: exper`tise (n): sự thành thạo, tinh thông

            docu`mentary (n): phim tài liệu                       ele'mentary (adj): cơ bản

            supple`mentary (adj): bổ sung             ex`traordinary (adj): lạ thường

Bài tập tự luyện

Áp dụng 2 quy tắc trên để giải các bài tập sau:

Bài tập trọng âm trong tiếng Anh thì không năm nào là không có, nắm vững 5 quy tắc này là các em đã có thể xử lý được 80% bài tập dạng này, phần còn lại sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm làm bài. 

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X