Bài tập về phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh

14:45 20/09/2016

Trong tiếng Anh có 4 loại từ chính, danh từ, tính từ, động từ và trạng từ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các cách thành lập nên loại từ đó cũng phương pháp làm bài chung cho dạng bài tập về cấu tạo từ trong tiếng Anh.

Cấu tạo từ trong tiếng Anh

cấu tạo từ trong tiếng Anh

Cách thành lập loại từ

Bài tập cấu tạo từ thường yêu cầu học sinh xác định được các dạng từ loại, phổ biến nhất là xác định danh từ, tính từ, trạng từ, động từ. Để làm tốt dạng bài tập này, trước hết, học sinh cần phải có một vốn từ vựng phong phú. Đồng thời, học sinh cũng cần nắm rõ các cách thành lập loại từ thường gặp.

Thành lập danh từ

Một số cách thành lập danh từ

VD

N = V+ -ion/-tion/-ation/-ition/-sion

Inform -> information (thông tin)

Invite -> invitation (lời mời)

Pollute -> pollution (sự ô nhiễm)

N = V+ -ment/-ance/-ence/-age/-ery/-ing/-al

Arrive -> arrival (sự đến)

Exist -> existence (sự tồn tại)

Teach -> teaching (dạy học)

N = V+-er/-or/-ar/-ant/-ent/-ee

Employ -> employee (công nhân)

Employ -> employer (ông chủ)

Serve -> servant (người đầy tớ)

N = N + -ist/-an/-ian/-ess

Music -> musician (nhạc sĩ)

Prince -> princess (công chúa)

Science -> scientist (nhà khoa học)

N = N + -ism/-ship/-hood

Friend -> friendship (tình bạn)

Hero -> heroism (chủ nghĩa anh hùng)

Neighbor -> neighborhood (hàng xóm)

N = Adj + -y/-ity/-ty/-cy/-ness/-ism/-dom

Difficult -> difficulty (khó khăn)

Popular -> popularity (sự phổ biến)

Free -> freedom (sự tự do)

Adj-ent -> -ence

Silent -> silence (sự im lặng)

Independent -> independence (sự độc lập)

Violent -> violence (sự bạo lực)

*Vị trí của danh từ trong câu:

- Chủ ngữ

- Tân ngữ (Sau động từ)

- Sau tính từ, tính từ sở hữu

- Sau “enough”, sau “giới từ”

Thành lập tính từ

Một số cách thành lập tính từ

VD

Adj = un-/ in-/ im-/ ir-/ il-/ dis-  + Adj

Equal -> unequal (không bình đẳng)

Responsible -> irresponsible (vô trách nhiệm)

Adj = N + -ly/-like/-less/-ish/-y/-ful/-al/-ic/

Care -> careful (cẩn thận)

Day -> daily (hàng ngày)

Adj = V/N + -ive/ -able/ -ible

Attract -> attractive (hấp dẫn)

Count -> Countable (có thể đếm)

*Vị trí của tính từ trong câu:

- Trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ

- Khi đứng độc lập thì đứng sau “be”

- Sau linking verb (feel, become, get,…)

Thành lập động từ

Một số cách thành lập động từ

VD

V = en- + N/V/Adj

Danger -> endanger (gây nguy hiểm)

Rich -> enrich (làm giàu)

V = Adj/N + -ize/-en/-ate/-fy

Modern -> modernize (hiện đại hóa)

Deep -> deepen (làm sâu thêm)

*Vị trí của động từ trong câu:

- Sau chủ ngữ

Thành lập trạng từ

Phần lớn: Adv = Adj + ly

VD: careless -> carelessly (bất cẩn)

Frequent -> frequently (thường xuyên)

*Vị trí của trạng từ trong câu

Trạng từ có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng thường là:

- Trước hoặc sau động từ thường, bổ nghĩa cho động từ

- Trước tính từ, bổ nghĩa cho tính từ

Phương pháp chung khi làm bài tập về cấu tạo từ

Khi lựa chọn đáp án đúng cho bài tập cấu tạo từ, cần chú ý những điểm sau:

- Xác định từ loại của từ cần tìm

- Danh từ cấn tìm số ít hay số nhiều

- Động từ trong câu chia ở thì nào, theo chủ ngữ số ít hay số nhiều

- Đáp án cần tìm có nghĩa khẳng định (positive) hay phủ định (negative)

- Nếu đáp án cần tìm là danh từ thì xác định đó là danh từ chỉ người, vật, hay sự vật

- Cần cân nhắc về nghĩa trong câu với những từ có cùng từ loại.

Ví dụ ứng dụng

Câu hỏi: Choose the correct answer:

During the Industrial Revolution, there was a complete _____ of society in urban areas.

A. transformed            B. transformer             C. transformation        D. transformable

Phân tích:

Xét “a complete _____ of”, ta thấy có mạo từ “a”, tính từ “complete”, giới từ “of”, vậy ta có thể xác định cần một danh từ để tạo thành cụm danh từ.

Bởi vì sao?

Vì công thức của một cụm danh từ cơ bản là: mạo từ/ lượng từ/ định từ + adj + V

Vậy đáp án A và D bị loại.

Còn lại 2 danh từ ở đáp án B và C, ta xét nghĩa của câu thì chỉ có “transformation” là phù hợp.

Nghĩa của câu: Trong thời kì Cách mạng Công nghiệp, xảy ra sự chuyển dịch xã hội hoàn toàn ở khu vực thành thị.

Vậy đáp án là C.

Bài tập tự luyện

Với lý thuyết và phương pháp làm bài ở trên, hãy thử sức với các bài tập sau về cấu tạo từ sau:

Với thay đổi từ Bộ Giáo Dục trong năm 2017, đề thi tiếng Anh cũng như các môn ngoại ngữ khác cũng sẽ phần nào bị thay đổi. Dạng bài tập sẽ bị biến đổi đôi chút để phù hợp với thời gian làm bài bị rút ngắn. Cách tốt nhất để ứng phó với thay đổi, đó là luyện tập.


Đã đến lúc làm quen với áp lực của Đề thi thử rồi đó!!! Đăng ký Khóa Luyện đề của Lize.vn để luyện tập thêm với thật nhiều đề thi thử chất lượng được biên soạn từ các thầy cô kinh nghiệm cũng như các đề thi từ các trường THPT chuyên hàng đầu trên cả nước.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X