Bài toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm, kiềm thổ

11:09 26/08/2016

Bài toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm, kiềm thổ chắc chắn sẽ không thể thiếu trong đề thi THPT quốc gia môn Hóa.

Nếu các em đã có cơ hội thực hành hoặc đơn giản là đọc qua đề thi THPT quốc gia môn Hóa các năm thì chắc hẳn sẽ thấy tiêu đề của dạng bài tập này rất quan thuộc, dạng bài toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm, kiềm thổ. Toàn bộ tài liệu dưới đây các em có thể tải ở phần cuối bài viết.

Hướng dẫn giải bài tập Bài toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch  kiềm, kiềm thổ

Lý thuyết chung

Cơ bản dạng bài tập CO2, SO2 tác dụng với dd kiềm, kiềm thổ sẽ chia ra làm 2 loại Phản ứng hóa học. Khi sục CO2  hay SO2  có các trường hợp sau đây:

 TH 1: CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm MOH.

Các phương trình có thể xảy ra. (SO2 có các phản ứng xảy ra tương tự với CO2)

CO+ MOH → MHCO3

CO+ 2MOH → M2CO3 + H2O

TH 2: CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm thổ M(OH)2.

Các phương trình có thể xảy ra. (SO2 có các phản ứng xảy ra tương tự với CO2)

2CO+ M(OH)2 → M(HCO3)2

CO+ M(OH)2 → MCO3 + H2O

  • Từ 2 TH trên có thể quy về phản ứng của CO2, SO2 với OH- .

CO+ OH– → HCO3

CO+ 2OH– → CO32– + H2O

Phương pháp giải

Với dạng bài toán này ta chỉ cần tìm tỉ lệ số mol của OH và SO2 hoặc CO­2

CO2, SO2 tác dụng với kiềm, kiềm thổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn vào sơ đồ trên, sản phẩm được xác định như sau:

+ Khi T < 1: muối HCO3, CO2 còn dư.

+ Khi T = 1: chỉ thu được muối HCO3.

+ Khi 1 < T <2  :  cả 2 muối HCO3, CO32.

+ Khi T = 2: chỉ thu được muối CO32.

+ Khi T > 2 : muối CO32, OH dư.

Lưu ý:  

- Cho dù đầu bài cho CO2, SO2 tác dụng với một hay nhiều dung dịch kiềm, kiềm thổ thì ta cũng đưa hết về dạng CO2, SO2 tác dụng với OH.

- Nếu bài toán yêu cầu tính số mol kết tủa thì giữa số mol CO32(SO32) và Ba2+ (Ca2+), ion nào có số mol nhỏ hơn thì số mol kết tủa tính theo ion đó.

- Bài toán có thuật ngữ lượng kiềm “tối thiểu’, “ít nhất” chỉ có phản ứng tạo muối axit.

- Khi tác dụng với dung dịch kiềm thổ, dung dịch thu được sau phản ứng đã loại kết tủa mà “tác dụng được với kiềm tạo thêm kết tủa” hoặc “ tác dụng với axit tạo khí” hoặc đun nóng thu được kết tủa” thì phản ứng đã tạp 2 loại muối.

- Khi hấp thu CO2, SO2 vào dung dịch kiềm thổ gây ra độ tăng hoặc giảm khối lượng của dung dịch ban đầu:

hướng dẫn giải bài tập CO2, SO2 + Kiềm, kiềm thổ

Trên đây là tất cả những kiến thức em cần biết để xử lý gọn dạng bài tập này trong đề thi. Giờ chúng ta sẽ nghiên cứu một vài ví dụ tham khảo nhé.

Bài tập tham khảo

Ví dụ 1: Nung 20 gam CaCO3 và hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,56M. Tính nồng độ mol của muối thu được. (thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

Lời giải:

Bài tập tự luyện

Các em giải 10 bài tập này trong bao lâu? Với dạng bài tập này, trung bình các em chỉ nên xử lý trong vòng tối đa 2 phút nhé.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X