Cao Thi Thu

11:43 21/09/2016
{ "diemToan": 8.75, "diemLy": 8.4, "diemHoa": 7.4, "thuKhoa": 0, "content": "vs cau truc de thi nhu hien nay,cac e nen lam that nhieu bai tap, lam nhieu tu nhien se hinh thanh ki nang lam bai thi trac nghiem,dac biet la mon toan. Hien nay, c thay khoa hoc tren Lize rat hay, cac e co the ren luyen rat nhieu, ben canh do,co giai chi tiet cho cac e tham khao, thuc su rat bo ich." }

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X