Câu điều kiện

16:56 26/08/2016

Câu điều kiện trong tiếng Anh có 4 dạng cơ bản từ câu điều kiện loại 0 đến loại 3 và một số dạng nâng cao như câu điều kiện hỗn hợp 3-2 hay các dạng biến thể Unless. Hôm nay chung ta sẽ tìm hiểu lý thuyết về những loại câu điều kiện này, phương pháp làm bài và một số bài tập câu điều kiện có đáp án.

Toàn bộ tài liệu về câu điều kiện các em có thể tải ở phần cuối bài viết.

Câu điều kiện trong tiếng Anh

Bài tập câu điều kiện trong tiếng Anh (Có đáp án)

Các loại câu điều kiện

Khái quát

Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc và kết quả của giả thiết đó.

  • Câu điều kiện gồm có 2 mệnh đề:

+ Mệnh đề điều kiện (còn gọi là mệnh đề phụ): nêu lên giả thiết về sự việc

+ Mệnh đề chính: nêu kết quả của giả thiết

  • Cấu trúc chung của câu điều kiện:

+ Mệnh đề điều kiện, mệnh đề chính

+ Mệnh đề chính mệnh đề điều kiện

Ví dụ: If you need help, I will help you. = I will help you if you need help.

Các loại câu điều kiện

4 loại thường gặp

- Điều kiện loại 0: diễn tả sự thật hiển nhiên

Cấu trúc: If … hiện tại đơn, … hiện tại đơn.

hoặc If S1 + V1(htđ), S2 + V2(htđ)

Ví dụ:

- Điều kiện loại 1: diễn tả điều có thật ở hiện tại

- Điều kiện loại 2: diễn tả điều không có thật ở hiện tại

- Điều kiện loại 3: diễn tả điều không có thật trong quá khứ

Cấu trúc và ví dụ của từng loại được thể hiện trong hình dưới đây:

cấu trúc câu điều kiện 0,1,2,3

Nâng cao

Câu điều kiện hỗn hợp 3-2: giả thiết ở thời quá khứ, kết quả ở thời hiện tại

Cấu trúc: If + S1 + had + V1(phân từ quá khứ), S2 + would + V2.

Một số biến thể thường gặp của câu điều kiện

- Unless = If … not

- As long as = Only if

- Provided/Providing (that) = on condition (that)

- In case = if that happens or happened

Phương pháp làm bài tập câu điều kiện

Bước 1: Xác định 2 mệnh đề của câu điều kiện

Bước 2: Xác định thời hoặc cách chia động từ của 1 vế (với dạng bài cho sẵn một vế, yêu cầu chia vế còn lại) hoặc 2 vế (với dạng bài về sửa lỗi sai, chọn câu đồng nghĩa)

Bước 3: Dịch nghĩa của câu, từ đó xác định loại câu điều kiện (cần thiết phải hiểu nghĩa của câu khi làm dạng bài về sửa lỗi sai, chọn câu đồng nghĩa)

Ví dụ:

Câu hỏi: Choose the correct answer: If the tree hadn’t been so high, he _____ up to take his kite down.

A. could have climbed

B. can climb

C. will climb

D. could climb

Phân tích:

Câu gồm có 2 mệnh đề:

+ Mệnh đề điều kiện: If the tree hadn’t been so high (Nếu cái cây không quá cao)

+ Mệnh đề chính: he (climb) up to take his kite down (anh ta đã trèo lên để lấy cái diều xuống)

 Thứ nhất, nhìn vào mệnh đề điều kiện, ta thấy “hadn’t been” là thời quá khứ hoàn thành, vậy suy ra đây có thể là câu điều kiện loại 3 hoặc câu điều kiện hỗn hợp 3-2.

Thứ hai, mệnh đề chính không có dấu hiệu của thời hiện tại (vd: “now”, “at the moment”,…), vậy không thể là điều kiện 3-2.

Vậy đây là câu điều kiện loại 3, đáp án A là đáp án đúng.

Bài tập câu điều kiện có đáp án

Bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh có thể được khai thác ở rất nhiều mảng. Tuy nhiên, 2 dạng bài phổ biến nhất là chọn thời động từ đúng cho câu điều kiện và bài tập yêu cầu viết câu điều kiện.

Tiếng Anh là môn học thường xuyên cần được luyện tập, kiến thức sau 1 thời gian không động đến chắc chắn sẽ bị mờ nhạt đi rất nhiều. Luyện tập với bài tập 30-60 phút/ngày sẽ là thời gian lý tưởng nhất.


Đã đến lúc làm quen với áp lực của Đề thi thử rồi đó!!! Đăng ký Khóa Luyện đề của Lize.vn để luyện tập thêm với thật nhiều đề thi thử chất lượng được biên soạn từ các thầy cô kinh nghiệm cũng như các đề thi từ các trường THPT chuyên hàng đầu trên cả nước.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X