Cấu trúc, chức năng prôtêin và quá trình dịch mã

10:50 05/08/2016

Prôtêin được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N. Cấu trúc Prôtêin chia làm 4 bậc khá phức tạp, cùng với đó thì chức năng và vai trò của Prôtêin cũng là rất quan trọng. Bởi vậy mà các dạng bài tập liên quan đến cấu trúc, chức năng Prôtêin và quá trình dịch mã cũng rất đa dạng.

Hướng dẫn giải bài tập Cấu trúc, chức năng prôtêin và quá trình dịch mã

Lý thuyết

Đầu tiên, cùng xem lại lý thuyết về cấu trúc và chức năng của protein. Song song với đó khái niệm quá trình dịch mã.

Cấu trúc protein

- Cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N.

- Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là các axit amin.

- 1 axit amin có cấu tạo gồm: 1 gốc axit (COOH), 1 gốc amin (NH2) và 1 gốc hiđrocacbon.

- Các axit amin khác nhau ở gốc R → có hơn 20 loại gốc R → có hơn 20 loại axit amin.

Chức năng protein

- Cấu tạo tế bào và cơ thể.

- Xúc tác cho các phản ứng (enzim).

- Bảo vệ cơ thể (kháng thể).

- Thu nhận thông tin (thụ thể).

- Vận chuyển các chất (prôtêin xuyên màng, chức năng trong màng sinh chất).

- Dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể (albumin, cazêin).

- Điều hòa quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể (hoocmôn).

- Vận chuyển các chất trong cơ thể (hêmôglôbin).

Quá trình dịch mã

Dịch mã là quá trình truyền thông tin từ mARN sang trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

Dịch mã bắt đầu và kết thúc trong tế bào chất, tại lưới nội chất hạt.

Quá trình dịch mã chia làm 2 giai đoạn: hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

  • Hoạt hóa axit amin:

- Nhờ enzim đặc hiệu và năng lượng ATP.

- Các axit amin (aa) liên kết với tARN đặc hiệu tạo ra phức hợp aa-tARN.

  • Tổng hợp chuỗi pôlipeptit

Xem thêm về các công thức cần nhớ trong tài liệu lý thuyết dưới đây:

 

Bài tập và lời giải

Các câu hỏi về cấu trúc, chức năng protein và quá trình dịch mã có thể bao gồm cả lý thuyết và bài tập. Để xử lý các dạng bài tập chuyên đề này các em cần rất chú ý ghi nhớ các công thức cơ bản đã được nhắc đến ở phái trên.

Sinh học sẽ nằm trong tổ hợp môn Khoa Học Tự Nhiên trong năm 2017. Tuy nhiên, điểm môn Sinh học vẫn có thể được tính riêng để phục vụ việc xét tuyển Đại Học - Cao Đẳng, vậy nên không thể lờ là đâu nhé. Nếu lượng bài tập ở trên là hơi ít, Lize còn 1 kho bài tập đề thi khổng lồ cho các em xử lý đó:

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X