Cộng điểm ưu tiên đối tượng 2017 quy chế THPT quốc gia

15:45 19/12/2016

Dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia 2017 của Bộ GD có quy định cộng điểm ưu tiên đối tượng 2017. Những nhóm đối tượng nào được ưu tiên và mức điểm ưu tiên là bao nhiêu?

Quy định cộng điểm ưu tiên đối tượng 2017

UT1 (nhóm đối tượng ưu tiên 1)

Đối tượng 1: Đối tượng 1 bao gồm Công dân VN là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú, hoặc thời gian học THPT, trung cấp trên 18 tháng tại KV1.

Quy định về KV1, KV2, KV3

Đối tượng 2: Đối tượng 2 bao gồm Công nhân trực tiếp sản xuất và đã làm việc liên tục trong 5 năm trở lên, trong 5 năm đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trở lên và được cấp bằng khen.

Đối tượng 3: Đối tượng 3 bao gồm:

 • Một là Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học và phải có thời gian phục vụ tại KV1 từ 12 tháng trở lên.
 • Hai là Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ ít nhất là 18 tháng.
 • Ba là Quân nhân, CAND đã xuất ngũ và được công nhận đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định.
 • Bốn là Thương binh, bệnh binh và người có Giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh.
 • Năm là các đối tượng ưu tiên theo quy định tại các điểm i, k, l, m Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2015 được sửa đổi, bổ sung theo Pháo lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012.

Quy định điểm ưu tiên khu vực 2017

Đối tượng 4:

Thí sinh là con liệt sĩ, con thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động ít nhất 81%; con của người được cấp Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh và người đó bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thí sinh là con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động; con của người bị dị tật, dị dạng là con ruột của người hoạt động kháng chiến do hậu quả của chất độc hóa học đang được trợ cấp hàng tháng.

Thí sinh là con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/06/2015 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012.

UT2 (nhóm ưu tiên 2)

Nhóm 2 trong diện được cộng điểm ưu tiên 2017 này bao gồm các đối tượng 5 đến đối tượng số 7.

Đối tượng 5:

 • Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học dưới 18 tháng hoặc dưới 12 tháng không ở KV1.
 • Thí sinh là thanh niên xung phong được cử đi học.
 • Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự về nòng cốt, Dân quan tự về đã hoàn thành nghĩa vụ từ 12 tháng trở lên khi tham gia Dân quân tự về nòng cốt; Đối tượng này chỉ được hưởng ưu tiên tối đa 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ.

Đối tượng 6: Đối tượng này bao gồm:

 • Thí sinh là công dân VN dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú không thuộc khu vực quy định của đối tượng 1
 • Con thương binh, bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
 • Con của người hoạt động cách mạng và kháng chiến bị địch bắt đi tù, đi đày.
 • Thí sinh là Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
 • Thí sinh là con của người có công giúp đỡ cách mạng.

Đối tượng 7 trong diện cộng điểm ưu tiên đối tượng 2017 bao gồm:

 • Người khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp, điều này được quy định trong thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
 • Giáo viên giảng dạy từ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm của các trường.
 • Y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác ít nhất 3 năm trở lên thi vào các ngành y, dược.
 • Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng từ cấp tỉnh, Bộ trở lên hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 • Những đối tượng ưu tiên khác quy định trong văn bản luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ GD xem xét, quyết định.

Đối với những người thuộc nhiều diện ưu tiên không được hưởng cùng một lúc nhiều diện ưu tiên, mà chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

Về mức điểm ưu tiên đối tượng 2017, khác với mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực là 0,5 điểm thì mức chênh lệnh giữa các nhóm đối tượng kế tiêp nhau là 1 điểm tương ứng với tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển và không nhân hệ số ở tháng điểm 10.

 

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X