Cộng điểm ưu tiên khu vực 2017 theo quy chế thi THPT quốc gia

14:28 19/12/2016

Dự thảo quy chế thi THPT quốc gia 2017 quy định chính sách ưu tiên đối với thí sinh theo từng khu vực. Cụ thể, thi THPT quốc gia năm nay, điểm ưu tiên khu vực 2017 sẽ ở mức bao nhiêu, chênh lệch như thế nào giữa các khu vực?

Chính sách điểm ưu tiên khu vực 2017

Dự thảo quy chế thi THPT quốc gia 2017 quy định như sau:

Thứ nhất, thí sinh được hưởng điểm ưu tiên khu vực 2017 theo khu vực trường học, tốt nghiệp THPT. Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THPT tại khu vực nào thì sẽ được hưởng ưu tiên của khu vực đó. Đối với trưởng hợp chuyển trường trong 3 năm học THPT thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn thì được ưu tiên điểm theo khu vực đó. Nếu như thời gian giữa các trường là như nhau thì tốt nghiệp ở khu vực nào thì hưởng ưu tiên khu vực đó. Quy định này áp dụng với toàn bộ thí sinh kể cả thí sinh đã tốt nghiệp năm trước đó.

Thứ hai là các trường hợp ưu tiên theo họ khẩu thường trú. Các trường hợp sau đây sẽ được hưởng ưu tiên theo hộ khẩu thường trú:

  • Thí sinh là học sinh các trường PT Dân tộc nội trú
  • Thí sinh là học sinh các trường, lớp dự bị đại học
  • Thí sinh là học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của Bộ GD, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh.
  • Thí sinh là học sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại các khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, hay các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, xã an toàn khu diện 135 theo quy định của thủ tướng chính phủ tại các địa điểm thuộc thị xã, huyện có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên.
  • Thí sinh là quân nhân, công an nhân dân được cử đi dự thi, sẽ hưởng ưu tiên khu vực đóng quân từ 18 tháng trở lên hoặc hưởng ưu tiên theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, có thể lựa chọn tùy theo mức điểm ưu tiên cao hơn. Trường hợp đóng quân dưới 18 tháng thì hưởng theo ưu tiên khu vực hộ khẩu thường trú.

Các khu vực ưu tiên

Khu vực 1 (KV1): Khu vực này bao gồm các xã thuộc khu vực I, II, III vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các khu vực là các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hay các xã đặc biệt khó khăn xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 của Chính phủ.

Khu vực 2 (KV2): Khu vực này bao gồm các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các thi xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung Ương trừ các xã thuộc khu vực 1.

Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT): Khu vực này bao gồm các địa phương không thuộc khu vực 1, 2 và 3 (KV1, KV2, KV3).

Khu vực 3 (KV3): Khu vực 3 gồm nội thành các thành phố trực thuộc trung ương. Khu vực này không thuộc diện ưu tiên nên thí sinh thuộc khu vực này sẽ không được hưởng điểm ưu tiên.

Quy định điểm ưu tiên theo đối tượng 2017

Thời gian đăng kí nguyện vọng 2017

Mức điểm ưu tiên khu vực 2017: mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5, không nhân hệ số ở thang điểm 10. Thí sinh lưu ý khu vực mình được hưởng điểm ưu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X